Etelä-Uusimaa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää Hangon kaupungille 65 000 euron seuraamusmaksua


Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää markkinaoikeudelle 65 000 euron seuraamusmaksun määräämistä Hangon kaupungille hankintalain vastaisesta suorahankinnasta. Kaupunki pilkkoi viime vuonna vastaanottopalvelujen hankinnan lainvastaisesti osiin ja laiminlöi kilpailuttamisvelvoitteensa, virasto tiedottaa.

Hangon kaupunki on ulkoistanut terveyskeskuksensa vastaanottopalvelut. Kaupunki päätti keväällä 2021 hankkia vastaanottopalveluita suorahankintana yksityiseltä lääkäriasemalta vuodeksi. Suorahankinta tehtiin samalta yritykseltä, jonka kanssa aiemmin tehty kilpailutettu sopimus oli päättynyt.

Kaupunki käsitteli vastaanottopalvelujen hankintaa uudestaan syksyllä 2021 havaittuaan, että suorahankinnan arvo ylittää sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintoihin sovellettavan 400 000 euron kynnysarvon, jolloin hankinta pitäisi kilpailuttaa.

Pilkkominen kielletty

Kaupunki lyhensi sopimuksen viiden kuukauden mittaiseksi, jotta hankinnan arvo jäisi alle kynnysarvon. Kun sopimuskausi oli päättymässä, kaupunki teki uuden kahdeksan kuukauden mittaisen palveluhankinnan. Ostettujen vastaanottopalvelujen arvo oli yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa viime vuoden joulukuusta kuluvan vuoden loppuun.

-Hankintalaissa kielletään hankintojen pilkkominen osiin, jos sillä pyritään välttämään kilpailuttamisvelvoite. Hankintalain tavoitteena on, että julkisia varoja käytetään tehokkaasti ja hankintamenettelyt toteutetaan avoimesti ja syrjimättömästi, KKV:n asiantuntija Heikki Puttonen sanoo.

Kaupunki perusteli suorahankintaa muun muassa sote-uudistuksen aiheuttamalla epävarmuudella, yksittäisten asiakkaiden hoitosuhteiden turvaamisella sekä teknisillä ja taloudellisilla perusteilla, jotka kaupungin mukaan edellyttivät sopimuksen jatkamista saman palvelutuottajan kanssa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto katsoo, että kaupungin esittämät perusteet eivät soveltuneet hankintaan, ja se olisi pitänyt kilpailuttaa.

”Vakava laiminlyönti”

Hangon kaupunki totesi vastineessaan, että poikkeaminen kilpailuttamisvelvollisuudesta on katsottava vähäiseksi, ja poikkeamiselle on ollut hyväksyttävät perusteet.

Kaupunki perustelee tätä sillä, ettei se ole maksanut hankkimistaan palveluista ylihintaa. Virasto toteaa, että kilpailuttamisvelvollisuudesta poikkeamiselle ei ole ollut mitään hankintalaissa säädettyä perustetta.

Lainvastaisesta suorahankinnasta ei myöskään tee hyväksyttävää se, että hankinnasta hankintayksikölle aiheutuneet kustannukset olisivat väitetysti olleet samaa suuruusluokkaa kuin kyseisten palvelujen kustannukset muissa kunnissa.

Hankintayksikkö esitti kuulemisen yhteydessä, että seuraamusmaksun määrän tulisi olla 12 000 euroa. Sen mukaan seuraamusmaksua koskevassa arvioinnissa on huomioitava muun muassa se, että hankintasopimuksen kohteena olevien palveluiden kustannukset ovat kohtuullisella tasolla, ja palveluiden kilpailuttaminen olisi sisältänyt huomattavia riskejä sekä palvelun hinnoitteluun että niiden saatavuuteen ja toteutukseen liittyen.

Viraston näkemyksen mukaan näillä seikoilla ei ole kuitenkaan merkitystä seuraamusmaksun määrää arvioitaessa. Kaupungin tekemässä suorahankinnassa on ollut viraston mukaan kyse vakavasta laiminlyönnistä, jonka moitittavuutta lisää entisestään se, että hankintayksikkö pyrki syksyllä 2021 kiertämään hankintalain mukaisen kilpailuttamisvelvollisuutensa pilkkomalla hankinnan pienempiin osiin.

Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ