Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Karjaan Offsetpaino Oy
Y-tunnus: 0735079-1
Osoite: PL 16
Postinumero: 10301
Postitoimipaikka: KARJAA
Puhelinnumero: (019) 278 866
Sähköpostiosoite:             ilmoitus@etela.com
Verkkosivuston osoite:      https://etela.com/

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö, tietosuojavastaava
Yritys: Karjaan Offsetpaino Oy
Nimi: Jan-Christer Fyrqvist
Osoite: Keskuskatu 76
Postinumero: 10300
Postitoimipaikka: KARJAA
Puhelinnumero: (019) 278 866
Sähköposti: janne.fyrqvist@etela.com

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan, tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, y-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, etunimi, sukunimi, osoite tai muut vastaavat asiakassuhteen ylläpitoon tarvittavat tiedot.

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään joko käyttämällä etela.com -sivustolla olevaa lomaketta tai lähettämällä sähköpostia. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.
Sivustolla käytössä olevien sosiaalisen median toimintojen (eli yhteisöliitännäisten) kautta, kuten esim. Facebook ja Twitter. Yhteisöliitännäiset voivat luovuttaa rekisterinpitäjälle tiedot käyttäjän jakamista sivustoa koskevista kommenteista ja linkeistä. Lisäksi ne voivat luovuttaa rekisterinpitäjälle käyttäjän julkiseen profiiliin sisältyvät tiedot sekä muita tietoja, joita käyttäjä jakaa rekisterinpitäjän palveluiden kanssa.

Yhteisöliitännäiset ovat niitä tarjoavien yritysten (Facebook ja Twitter ja muut mahdollisesti käyttöön otettavat yhteisöliitännäiset) vastuulla.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Sivusto on suojattu reCAPTCHA-palvelun avulla Tietosuoja – Ehdot

Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ