Etelä-Uusimaa

Ensihoitajat kohtaavat työssään yhä useammin uhka- ja väkivaltatilanteita


Väkivaltatilanteet ensihoitotyössä ovat lisääntyneet ja raaistuneet. Järjestöjen mukaan tämä kertoo väkivallan arkipäiväistymisestä ja korjaavien toimien puutteesta yhteiskunnassa. Tehy ry:n, Suomen ensihoitoalan liiton, Suomen pelastusalan ammattilaisten ja Suomen sopimuspalokuntien liiton toteuttaman ensihoitoalan väkivaltaa koskevan kyselyn mukaan lähes kaikki vastaajat olivat kokeneet kerran tai useammin ensihoitotyössä väkivaltaa tai sen uhkaa. Vastaajia oli liki 2.000.

Lue lisää näköislehdestä
Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ