Etelä-Uusimaa
Lue torstain näköislehti maksutta

Yhdistys ehdottaa suomenkielisten koulujen yhdistämistä Pohjassa


Fiskarin koulukiinteistön omistava Tako ry. on tehnyt Raaseporin kaupunginhallitukselle ehdotuksen Fiskarin ja Pohjan kirkonkylän koulujen kehittämisestä.

Yhdistys ehdottaa kahden suomenkielisen koulun yhdistämistä sekä kaksikielisen lastenkulttuurikeskuksen kehittämistä palvelemaan Raaseporin aluetta ja läntistä Uuttamaata laajemminkin. Ruotsinkielinen Pojo kyrkoby skola-koulu jatkaisi toimintaansa kirkonkylässä.

Yhdistys perustelee ehdotustaan mm. merkittävillä kustannussäästöillä kaupungille koulukiinteistöissä myös tulevaisuudessa. Samalla saataisiin aikaan virikkeellinen ja laadukas oppimisympäristö ja laaja harrastustarjonta koko alueen lapsille, nuorille ja perheille, sekä vahvempaa kaksikielistä vuorovaikutusta harrastustoiminnassa. Lastenkulttuurikeskuksella olisi myös työllistävää vaikutusta. Lisäksi kyläkoulut ja kansallisesti korkeatasoinen lasten kulttuurikeskus vahvistaisivat alueen vetovoimaa asuinpaikkana.

Kehittämisehdotuksen ovat allekirjoittaneet yhdistyksen puheenjohtaja Jan Söderblom ja hallituksen jäsen Rauno Sairinen. Raaseporin kaupunginhallitus käsittelee kouluverkkoa ja sote-palveluja koskevaa selvitystä taas lähiaikoina.

”Säästäisi kustannuksia”

Tako ry. ehdottaa, että Pohjan kirkonkylän koulu ja Fiskarin koulu yhdistetään ja kokonaisuus sijoitettaisiin yhdistyksen omistamaan koulurakennukseen. Koululaisia olisi hieman yli sata, ja määrä mahtuisi kouluun hyvin. Tarvittaessa tilaa on 130 oppilaalle.

”Opetustoimintaa kehitetään yhdistämällä paikalliseen osaamiseen, virtuaaliseen tekniikkaan sekä luonto- ja kulttuuriympäristöön perustuvat oppimisympäristömallit”, yhdistys esittää. Samalla se viittaa valtakunnalliseen perusopetuksen opetussuunnitelmaan, jossa oppimisympäristöjen kehittämisessä korostetaan ilmiöoppimista ja yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa.

Tako ry. omistaa Fiskarin alakoulun kiinteistön, jossa kaupunki on vuokralla ja järjestää siellä perusopetuksen. Yhdistys ilmoittaa haluavansa jatkaa hyvää yhteistyötä myös tulevaisuudessa.

Raaseporissa suunnitteilla olevaan alakoulujen tulevaisuuden organisointiin liittyy Tako ry:n mukaan kysymyksiä opetuksen laadusta, kiinteistöratkaisuista ja alueiden kehittymismahdollisuuksista.

Ehdotuksen tavoitteena on yhdistyksen mukaan kehittää laadukasta opetusta, joka hyödyntää paikallisia resursseja sekä kaksikielinen yhteistyö harrastustoiminnassa. Lisäksi mainitaan alueiden ja yhteisöjen kehityksen tukeminen sekä niiden houkuttelevuuden parantaminen uusien asukkaiden asuinalueena.

Näin säästettäisiin myös koulutoimen tulevissa kustannuksissa ja vältettäisiin uudet rakentamiskustannukset.

Pelkona on nimittäin, että Fiskarin koulukin joutuu lakkautuslistalle, sillä alustavissa suunnitelmissa on esitetty uutta kuntapalvelujen monitoimitaloa Pohjan keskustaan. Uudisrakennukseen sijoitettaisiin myös Fiskarin ja Pohjan kirkonkylän molemmat koulut.

Keskus lastenkulttuurille

Yhdistyksen tavoitteena on myös kansallisesti korkeatasoinen ja kaksikielinen lastenkulttuurikeskus. Fiskarissa jo 10 vuotta käytössä olleessa mallissa opetuksessa hyödynnetään alueen käsityöläisten ja taiteilijoiden osaamista ja työtiloja. Toiminta on työpajatyyppistä työskentelyä osana koulun perusopetusta.

Viime vuosina siihen on sisältynyt kielirajat ylittävää, kaksikielistä yhteistyötä Fiskarin koulun ja Pojo kyrkoby skolan kesken ”Kahta kieltä toimien” / Aktivit på två språk” -hankkeessa, jonka rahoittaja on Svenska kulturfonden.

Tako ry:n johdolla ehdotetaan kehitettäväksi yhteistyössä kaupungin kanssa jo olemassa olevan laajan toiminnan pohjalta kaksikielinen lastenkulttuurikeskus, joka tarjoaa harrastus-, leiri- ja galleriatoimintaa.

Toiminnan ydin olisi Fiskarin koululla, mutta se palvelisi muutakin Raaseporia. Osana lastenkulttuurikeskuksen toimintaa kehitettäisiin mahdollisuuksia myös kerhotoimintaan aamu- ja iltapäivällä.

Lasten kulttuurikeskuksen suunnittelu tarkoittaa Tako ry:n mukaan jo olemassa olevan toiminnan laajentamista ja organisatorista kehittämistä. Lastenkulttuurikeskuksella on yhdistyksen mukaan hyvät mahdollisuudet kehittyä toimijaksi, joka huomataan kansallisesti ja pohjoismaisestikin. Fiskarin koulukiinteistöjen tarvittavista korjaustöistä vastaisi Tako ry.

Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ