Etelä-Uusimaa

Viranomaiset kehottavat tarkkailemaan hallien kattoja


Suomen ympäristökeskuksen mukaan suuren hallin katolla oleva puolen metrin lumikerros pitää poistaa ja kuplahallien katoilla rajana on 20-30 sentin lumikerros.

Karjaalla, Pohjassa ja Inkoossa tavallista suurempi lumikuorma jo nyt

Suomen ympäristökeskus ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto kehottavat tarkkailemaan aktiivisesti suurten hallien ja maneesien ja erityisesti kuplahallien kattorakenteita, sillä lumikuorma on kasvanut nopeasti tavanomaista suuremmaksi Etelä-Suomessa.

Maaston lumikuorma on tavanomaista suurempi jo tässä vaiheessa talvea ja 80-100 kiloa neliömetrillä. Lohjan mittauspisteessä kuorma on 70 kiloa, mikä on ajankohdan keskiarvon yläpuolella. Tilanne on sama Mustiolla, Inkoossa, Karjaalla ja Pohjassa, mutta Tammisaaressa, Tenholassa ja Hangossa lumikuorma on vielä ajankohdan keskiarvon alapuolella. Ennusteen mukaan lumikuorma ei juuri lisäänny lähipäivinä ja viikonlopun aikana.

-Suurten hallien ja maneesien omistajilla on lakisääteinen velvollisuus tarkkailla aktiivisesti lumikuormaa ja rakennuksen kantavien rakenteiden kuntoa. Tarvittaessa on huolehdittava lumen poistosta katoilta ammattilaisten avulla. Nyrkkisääntönä on, että suuren hallin katolla oleva puolen metrin lumikerros pitää poistaa ja kuplahallien katoilta 20-30 sentin kerros, SYKE:n johtava hydrologi Bertel Vehviläinen neuvoo.

Hallien katoilla olevan lumikuorman suurimmat riskit johtuvat nyt lumisateen ja kovan tuulen kinostavasta vaikutuksesta. Ongelmia voi tulla, jos lumi kinostuu yksittäiselle katolle tai sen osalle. Tuuli ja lumen kinostuminen ovat voimakkainta rannikkoalueella ja varsinkin kulmikkaita muotoja omaavien hallien katoilla.

Sulkemista harkittava

Hallien piilevät rakennevirheet alkavat tyypillisesti ilmetä maaston lumikuorman kasvaessa noin sataan kiloon neliömetrillä. Eteläisessä Suomessa kriittinen 100 kilon lumikuorma neliömetrillä on saavutettu paikoin jo nyt alkutalvesta.

Kuplahallit ovat rakenteeltaan suhteellisen heikkoja ja riskialttiita vahingoille ja romahdukselle jo 30 senttimetrin lumikuormalla, joka vastaa vain 50-60 kilon kuormaa neliömetrillä. Useita kuplahalleja on jo romahtanut viime päivinä ja viranomaisten mukaan hallien sulkemista on syytä harkita varotoimenpiteenä.

-Myös useita PVC-katteisia halleja on romahtanut tai vaurioitunut viime vuosina pienempienkin lumikuormien takia kuin mille rakenteet on suunniteltu. Syynä ovat yleensä olleet puutteet rakenteiden kokonaisjäykistyksen suunnittelussa. Tukes on alkanut selvittää näiden hallien turvallisuusriskejä, Tukesin ylitarkastaja Petri Kulmala kertoo.

Kattojen rakennevirheitä voi löytyä myös urheiluhalleista, suurista myymälöistä, ratsastusmaneeseista sekä teollisuusyritysten ja maatalouden tuotantorakennuksista.

Kiinteistön omistaja vastaa rakenteiden kunnon ja lumikuorman seurannasta. Lunta kannattaa pudottaa varsinkin riskikohteiksi luokitelluilta katoilta ennen kuin kuorma on lähellä sitä kuormaa, jolle rakenteet on suunniteltu.

Talojen katot kestävät

Omakoti-, pari- ja rivitalot sekä kerrostalot eivät kuulu riskikohteisiin kattojen lumikuorman kestävyyden osalta. Kiinteistön omistajien tulee kuitenkin varmistaa, ettei katolta pääse putoamaan lunta tai jäätä ihmisten päälle. Pien- ja kerrostalojen katoille ei ole syytä mennä ilman kunnollisia turvavarusteita, jotta ei vaaranna omaa eikä sivullisten turvallisuutta.

Kaikki kattorakenteet suunnitellaan Suomessa rakentamismääräysten mukaisille lumikuormille varmuuskertoimia käyttäen. Suunnittelussa käytetty peruslumikuorma kuvaa tasakatolla olevan lumen määrää, joka tilastojen mukaan esiintyy kerran 30 vuodessa.

Uudellamaalla peruslumikuorman arvo on ollut 200 kiloa neliömetrillä, muualla maassa 140-260 kiloa. Vanhemmissa rakentamismääräyksissä peruslumikuormat ovat usein olleet pienempiä.

Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ