Etelä-Uusimaa

Rehtorit huolissaan oppilaiden koulunkäynnistä


Kymmenen ruotsinkielisen ala- ja yläkoulun rehtorit Mustiolta Tammisaareen ovat huolissaan oppilaiden hyvinvoinnista ja koulunkäynnistä. Rehtorit ovat lähettäneet yhteisen kirjelmän sivistyslautakunnalle, jonka ehdotetaan ryhtyvän tarvittaviin toimenpiteisiin. Marraskuun puolivälin paikkeilla saapunut kirjelmä tuotiin lautakunnalle ilmoitusasiana kuluneella viikolla.

Rehtoreiden mukaan kouluissa on yhä enemmän oppilaita, joilla on runsaasti poissaoloja. Tämä on leimannut erityisesti syyslukukautta. Ongelmat ovat lisääntyneet dramaattisesti myös alemmilla luokilla. ”Välinpitämätön suhtautuminen opintoihin ja yhteisiin sääntöihin yhdessä luokkatovereiden tai henkilökunnan kunnioittamisen puuttumisen kanssa tekevät koulujemme arjesta kestämätöntä”, rehtorit kirjelmöivät.

He ehdottavat asian korjaamiseksi useita toimenpiteitä, mm. uutta työryhmää jatkamaan moniammatillisen VIP-ryhmän työtä, jolla oli viimeinen kokous keväällä. Lisäksi ehdotetaan erityistä tukea tarvitseville oppilaille käytettävissä olevien resurssien läpikäyntiä jatkotyötä ja työn organisointia varten.

Lisäksi toivotaan tiiviimpää yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa sekä hoitoalan koulutuksen omaavien henkilöiden sijoittamista kouluihin ainakin toisinaan.

Oppilashuoltoon tarvittaisiin kestävä rakenne, joka tarkoittaisi myös sitä, että psykologit ja kuraattorit ovat tavattavissa kouluissa. Nykyisen oppilashuollon henkilöstön työtavat ja resurssit tulisi myös tarkistaa ja tehdä selvitys hoitotakuun toteutumisesta ruotsinkielisillä psykiatrian vastaanotoilla.

Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ