Etelä-Uusimaa
Lue sunnuntain näköislehti maksutta
Etelä-Uusimaa -lehden näköislehdet

Kategoria: Hanko


Ympäristöyhdistys juhlistaa kolmea vuosikymmentä

Hangon ympäristöyhdistys täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Rauhoitettujen alueiden luonnon vaaliminen ja niiden avaaminen yleisölle ovat olleet yhdistyksen toiminnan ytimessä näihin päiviin asti.Yhdistys seuraa tällä hetkellä Koverharin sataman kehitystä, suunnitelmia rakentaa hotelli jääkellarin kupeeseen ja valtatien 25 varren viherkäytäväsuunnitelmia.


Koulu kunnossa -hanke puuttuu poissaoloihin

Länsi-Uudenmaan kunnissa, myös Raaseporin, Hangon ja Inkoon peruskouluissa, käynnissä oleva ”Koulu Kunnossa” -hanke on pantu alulle tarpeesta selvittää, kuinka koulupoissaolojen määrää voisi vähentää ennaltaehkäisevin toimenpitein.Hankkeessa on tarkoitus tuottaa tietoa johtamisen ja opettamisen tueksi sekä parantaa oppilaiden hyvinvointia ja kouluviihtyvyyttä.


Palvelutalo Nova siirtyy Hangon kaupungin hallinnoitavaksi

Hangon kaupunginhallitus on hyväksynyt liikkeenluovutuksen Nova -säätiön toiminnasta ja tehostettua asumista tarjoavan palvelutalon henkilökunnasta marraskuun 1. päivästä alkaen.Luovuttaja on Hangon palveluasunnot -säätiö ja luovutuksen saaja Hangon kaupunki.


Valituksia hallinto-oikeuteen lietekuljetuspäätöksestä

Uudenmaan jätelautakunta on antanut Helsingin hallinto-oikeudelle lausuntonsa valituksiin, jotka koskevat saostuskaivojen ja pienpuhdistamojen jätevesilietteiden kuljetuksia. Lautakunta ehdottaa, että hallinto-oikeus kumoaa kaikki valitukset perusteettomana.


Kosteikkoja ja tulvarakenteita Hankoon ja Inkooseen

Ympäristöjärjestö WWF rakennuttaa Hangon Täktomiin kaksi kosteikkoa. Suoraan mereen laskevaan uomaan rakennettavat kosteikot pidättävät pelloilta ja metsästä tulevaa ravinne- ja kiintoainekuormaa. Lisäksi Inkoon Västankvarnin alueella parannetaan vesienhallintaa yhteistyössä maanomistajien kanssa. Näin vähennetään tulvaongelmia ja vesistöjen ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Alueella virtaavasta Lue lisää…


Sivistyslautakunta haluaa tekojääradan Hankoon

Sivistyslautakunta on hyväksynyt osaltaan ehdotuksen liikuntapaikkojen investointisuunnitelmaksi vuosille 2022-2026. Lautakunta esittää tekojääradan suunnitteluun Keskuskoulun kentälle 15.000 euroa vuodelle 2024. Ehdotuksen mukaan tekojäärata rakennettaisiin vuonna 2026. Rahoituskuvio on vielä avoinna, eikä hankkeeseen esitetä tässä vaiheessa tarkempia summia.


Työttömyys alenee lomautettujen palatessa töihin

Raaseporin seutukunnan (Raasepori, Hanko, Inkoo) työttömyysaste oli syyskuun lopussa 9,7 prosenttia (-0,4 elokuusta). Raaseporin työttömistä oli lomautettuja viime kuussa enää noin 80, Hangossa 20 ja Inkoossa kaksi enemmän. Viime vuoden syyskuussa alueen kunnissa oli lomautettuja yhteensä noin 380 henkilöä.


Hanko-radan liikenne kaipaa enemmän huomiota

Uudenmaan maakuntahallitus on antanut lausuntonsa ostettavasta henkilöjunaliikenteestä vuosille 2022-2030. Radan sähköistämisen jälkeisen liikenteen tilaamisessa Hangon ja Karjaan välille tulee ottaa huomioon myös Uudenmaan liitossa parhaillaan laadittavan rantaradan ja Hangon suunnan raideliikenteen kehittämisselvitys, maakuntahallitus toteaa.


Ravintoloille taas tiukemmat määräykset, koronapassi vaihtoehtona

Valtioneuvosto on muuttanut jälleen asetusta, joka koskee ravitsemisliikkeiden rajoituksia koronaepidemian vuoksi. Koko Uudellamaalla otettiin perjantaina taas käyttöön leviämisvaiheen rajoitukset. Vaihtoehtoisesti alan toimijat voivat vaatia asiakkailtaan nyt koronapassin, jolla voidaan välttää aukioloaikoja koskevat rajoitukset.


M-Filter ostaa hankolaisen Filterpak Oy:n

M-Filter Oy ja voimakkaasti viime aikoina kasvanut Filterpak Oy ovat yhdistyneet yrityskaupassa. M-Filter ostaa Hangossa sijaitsevan Filterpakin koko osakekannan. Yhtiöiden tiedotteen mukaan järjestelyllä ei ole vaikutusta työntekijöihin ja toiminta jatkuu ennallaan myös Hangossa.

Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ