Pohjan monitoimirakennuksen hankesuunnitelma ei kelvannut RKP:lle


Valtuuston jo aiemmin hyväksymän suunnitelman mukaan Pohjan terveysasema puretaan ja päiväkoti ja kirkonkylän koulut siirtyvät uuteen rakennukseen syksystä 2027 alkaen. RKP:n edustajat sivistyslautakunnassa kaipaavat kuitenkin vielä lisäselvityksiä.

Raaseporin sivistyslautakunta on palauttanut valmisteluun Pohjaan suunnitellun uuden monitoimitalon hankesuunnitelman RKP:n edustajien äänillä. Liki 50-sivuisessa seikkaperäisessä hankesuunnitelmassa esitetään kolme vaihtoehtoa monitoimitalon toteuttamiseksi Pohjaan, mutta nämä eivät vielä riittäneetkään.

Lautakunta hyväksyi maaliskuussa Pohjan päiväkoti- ja kouluverkon tarveselvityksen ja lähetti sen eteenpäin teknisistä palveluista vastaavalle kaupunkiympäristön toimialalle hankesuunnitelman laatimista varten.

Pohjaan tehdyn tarveselvityksen mukaan suomenkielinen koulu tarvitsee enemmän tilaa kuin ruotsinkielinen. Pohjan kirkonkylän koulu tarvitsee kolme 55-60 neliömetrin kokoista luokkahuonetta, neljä 20-40 neliömetrin luokkahuonetta ja kaksi pienryhmätilaa. Ruotsinkielinen koulu tarvitsee selvityksen mukaan kolme isompaa ja kaksi pienempää luokkahuonetta ja kaksi pienryhmätilaa.

Valtuusto hyväksyi viime vuoden lopulla Raaseporin palveluverkkoon liittyvien toimenpiteiden luettelon vuosille 2024-2034. Sen mukaan Pohjan uusi monitoimitalo suunnitellaan koulujen ja päivähoidon tarpeisiin vuosina 2024-2025 ja rakennetaan vuosina 2026-2027.

Hankesuunnitelmassa määritellään uudisrakennuksen lopullinen huonetilaohjelma. Uusia ja tarkoituksenmukaisia tiloja tarvitaan Pohjassa varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, alakoulujen opetukseen sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan. Alustavien arvioiden mukaan uudisrakennus maksaisi 8,4 miljoonaa euroa.

”Hankkeesta luopuminen ei vaihtoehto”

Sivistyslautakunnan tiistaisessa kokouksessa hankesuunnitelmapykälän palauttamista ehdotti Sven Holmberg. Palauttamisen kannalla olivat myös puoluetoverit Lea Adolfsson, Bella Alén, Marika Törnqvist-Björklund ja Maj-Britt Malmén. Asian käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät SDP:n edustajat Seppo Lintuluoto, Richard Nyman ja Riitta Vallin, sekä Petteri Ahomaa (kok) ja Tanja Konttinen (vihr).

Poissa oli RKP:n Otto Långvik, jolla ei ollut kokouksessa myöskään varajäsentä. Äänten mennessä tasan puheenjohtaja Malménin ääni ratkaisi asian palauttamisen.

-Haluamme vielä lisäselvitystä tästä. Jo aiemmin on pohdittu, onko uudisrakennukselle kaavaillulla terveyskeskuksen tontilla riittävästi piha-alueita. Lisäksi voitaisiin selvittää, onko kaupungilla mahdollisuus ostaa sitä varten lisää maata muilta maanomistajilta, Malmén perustelee.

Lisäksi halutaan varmistua siitä, että monitoimirakennus rakennetaan oikeaan paikkaan. Aiemmin keväällä tarveselvitystä käsiteltäessä todettiin, että luonnonläheisyys on yksi Pohjan suurimmista eduista, minkä vuoksi uudisrakennusta ei tulisi sijoittaa terveyskeskuksen tontille.

-Yhtenä vaihtoehtona on esitetty, että ruotsinkielisen koulun alueella, jossa piha-alueita riittää, voitaisiin korjata rakennuksen vanha osa ja rakentaa lisäksi uutta. Asian palauttaminen ei tarkoita sitä, että Pohjan alueella ei tehtäisi mitään tai hankkeesta luovuttaisiin, se ei ole vaihtoehto, mutta toki tämä päätös hieman jarruttaa hankkeen edistymistä, Malmén myöntää. Hän toteaa samalla, että Pohjan päiväkodilla on kiireisin tarve uusille tiloille.

Kaupunginhallitus nimesi noin vuosi sitten työryhmän selvittämään Pohjan alueen palveluverkon jatkosuunnittelua ja erilaisia vaihtoehtoja koskien erityisesti kouluja ja varhaiskasvatusta. Työryhmä totesi yksimielisesti, että paras vaihtoehto on uusi monitoimitalo Pohjan keskustaan, koska nykyisten rakennusten kunnostaminen olisi kallista, eivätkä ne olisi toiminnallisestikaan ihanteellisia. Uuden rakennuksen käyttökustannukset olisivat myös alhaisemmat kuin niissä kuudessa rakennuksessa, joihin toiminnot on nyt sijoitettu.

Ettei kävisi kuten Karjaan hallikaavalle

Malmén kertoo pykälän palauttamisen yhden perusteen olleen myös se, että Pohjan hankkeessa ei haluta käyvän samalla tavalla kuin Karjaalla Katarinaskolanin liikuntahallihankkeessa. Ennen päätöksiä pitäisikin varmistua vielä myös siitä, että uudishankkeelle saadaan rakennuslupa.

Valtuusto palautti huhtikuussa valmisteluun Katarinaskolan-Naapurinkadun liikuntahallin asemakaavan muutosehdotuksen niin ikään Sven Holmbergin ehdotuksesta. Tuossa äänestyksessä RKP:n valtuustoryhmä hajosi, mutta nyt sivistyslautakunnan kokouksessa rivit pysyivät ehjinä.

Kaupunginhallitus päätti myöhemmin, että kaavahankkeesta luovutaan, ja uusi liikuntasali rakennetaan koulun omalle tontille olemassa olevan rakennusoikeuden sallimissa rajoissa.

Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ