Neoen hakee lupaa 70 hehtaarin aurinkovoimalalle Karjaalle


Neoen Renewables Finland Oy hakee poikkeamislupaa ja suunnittelutarveratkaisua aurinkoenergiapuistolle ja sähkövarastoalueelle Karjaalle Lepinjärven lähialueille valtatie 25:n eteläpuolelle.

Aurinkovoimapuisto sijoittuisi noin 82 hehtaarille. Tuotanto- ja sähkövarastointialuetta olisi noin 69 hehtaaria, josta suurin osa on peltoa. Metsää on yhdeksän hehtaaria ja hakemuksen mukaan puusto raivattaisiin osalla alueesta.

Yhtiön mukaan aurinkovoimala ei aiheuttaisi merkittävää maisemahaittaa eikä vaikeuttaisi erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä.

Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ