Inkoo puoltaa sataman liikkumisrajoituksia


Kuva: Inkoon kunta

Inkoon kunnanhallitus puoltaa Joddbölen satama- ja teollisuusalueelle ehdotettuja uusia liikkumis- ja oleskelurajoituksia. Kunta toteaa, että alueella sijaitsee sekä Inkoon kunnan että koko Suomen kannalta paljon tärkeää ja kriittistä infrastruktuuria.

Ehdotetut liikkumis- ja oleskelurajoitukset ovat kunnan mukaan tarpeellisia turvallisuuden kannalta. Rajoitusalueeseen esitetään lisättäväksi satama- ja terminaalialue. Sisäministeriö on pyytänyt kunnalta lausuntoa esityksestä muuttaa rajoituksia alueella.

Kunta toivoo lausunnossaan, että rajoitusalueen pohjoisosaa muokataan niin, että siellä kulkeva kunnan vaellusreitti ei sisältyisi rajoitusalueeseen, vaan säilyisi jatkossakin. Kunta esittää, että tämä huomioidaan alueen lopullisessa rajauksessa, sillä pienellä muutoksella ei ole sen mukaan suurta merkitystä satama-alueen turvallisuuteen.

Inkoo esittää myös, että ehdotetuista rajoituksista tulee tiedottaa hyvin ja alueelle järjestetään riittävät opasteet. Näin voidaan kunnan mukaan välttää tarpeettomat väärinkäsitykset paikallisten asukkaiden ja vierailijoiden keskuudessa siitä, mikä on sallittua ja mitä alueita sataman ja teollisuusalueen läheisyydessä rajoitukset koskevat.

Liikkumis- ja oleskelurajoituksella kielletään liikkuminen ja oleskelu alueella ilman toiminnanharjoittajan lupaa. Asetuksella voidaan kieltää myös turvallisuutta vaarantavien esineiden tai aineiden tuonti alueelle.

Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ