Luontomarssi Karjaalla luontokadon pysäyttämiseksi


Lauantaina 18. maaliskuuta eri puolilla Suomea järjestettävä luontomarssi vaatii päättäjiltä toimia luontokadon pysäyttämiseksi, hiilinielujen pelastamiseksi ja ilmastokriisin torjumiseksi. Karjaalla marssille kokoonnutaan kulttuuritalo Fokuksen pihalla kello 13.

Luontomarssin järjestää 22 järjestöä noin parillakymmenellä paikkakunnalla. Mielenosoituksiin odotetaan tuhansia osallistujia. Marssit järjestävien järjestöjen mukaan luontokato on mahdollista ratkaista vain vähentämällä metsien hakkuita ja lisäämällä suojelua.

-Tuleva hallituskausi on ratkaiseva, jotta luontokato saadaan Suomessa pysäytettyä ja nieluromahdus korjattua. Valtion metsiä on suojeltava vähintään 500 000 hehtaaria kaikki jäljellä olevat luonnonmetsät mukaan lukien. Metsät ovat ratkaisevassa asemassa sekä luonnon että ilmaston näkökulmasta, Greenpeacen maajohtaja Touko Sipiläinen sanoo.

Suomen luonnonsuojeluliiton suojelupäällikkö Paloma Hannonen muistuttaa Suomen ilmastotavoitteiden vaarantuneen hiilinielujen romahtamisen vuoksi.

-On selvää, että hakkuita on vähennettävä niin monimuotoisuuden, ilmaston kuin vesistöjenkin takia. Meidän on yhteiskuntana pakko priorisoida mihin haluamme puuta käyttää. Metsämme eivät riitä kaikkeen, Hannonen sanoo.

Järjestöjen mukaan hallituksen tulisi suojella myös 30 prosenttia Suomen maa- ja vesialueista sekä turvata riittävä luonnonsuojelu- ja ennallistamisrahoitus sitomalla se bruttokansantuotteeseen.

Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ