Kelirikkokausi alkamassa Uudellamaalla


Pintakelirikossa vesi ei pääse poistumaan tieltä, koska tien rakenne on jäässä. Tällöin soratien pinta saattaa velliintyä ja siihen muodostuu uria. Runkokelirikossa roudan sulaessa vesi heikentää tierakenteen kantavuutta. (Kuva: Uudenmaan Ely-keskus)

Teiden kelirikkokausi on alkamassa Uudellamaalla. Kelirikkokaudesta odotetaan Etelä-Suomessa tavanomaista lievempää, Uudenmaan Ely-keskus tiedottaa.

-Tällä hetkellä ennusteet lupaavat eteläisimpään Suomeen keskivertoa helpompaa kelirikkokevättä. Säätila ja paikalliset olosuhteet kuitenkin vaikuttavat lopulta hyvin paljon siihen, kuinka vaikea kelirikosta tulee, kunnossapitovastaava Henri Aaltonen kertoo.

Tien pintojen pehmeneminen ja reikiintyminen haastaa teiden kunnossapitoa perinteisesti keväällä sään lämmetessä ja maan sulaessa. Paikoin saattaa esiintyä runkokelirikkoa, joka heikentää tien kantavuutta ja aiheuttaa ongelmia erityisesti raskaalle liikenteelle. Kun tiestöllä on kelirikkoa, siitä varoitetaan tienkäyttäjiä liikennemerkein.

-Pahimmissa paikoissa tielle voidaan joutua asettamaan painorajoitus tien vaurioitumisen ehkäisemiseksi, jotta kulkukelpoisuus voidaan turvata välttämättömiin kuljetuksiin, Aaltonen kertoo.

Vielä toistaiseksi Uudenmaan tiestölle ei ole asetettu painorajoituksia kelirikon vuoksi. Aaltonen kehottaa kuitenkin raskaiden ajoneuvojen kuljettajia hyödyntämään yöpakkasia silloin, kun kuljetuksen voi ajoittaa aamuun.

Talven aikana paikkaustarvetta on ollut runsaasti Etelä-Suomen päällystetyillä teillä. Teiden sulaessa ja varsinkin vesisateilla, kun lämpötila vaihtelee pienestä pakkasesta lämpöasteisiin, vaurioita syntyy helposti lisää. Uudenmaan Ely-keskuksen ylläpitämistä maanteistä hieman yli 2 000 kilometriä ja runsas viidesosa alueen koko tieverkosta on sorapintaisia.

Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ