Ennallistamisasetus: 6 300 hehtaaria lisää viheralueita Raaseporiin ja Hankoon


EU:n ennallistamisasetuksen artikla velvoittaa nykymuodossaan kaupunkeja säilyttämään viheralueiden ja latvuspeitteisten alueiden pinta-alan vähintään samansuuruisena kuin se oli vuonna 2021. Lisäksi viheralueiden pinta-alan tulisi kaupungeissa kasvaa viidellä prosentilla ja latvuspeitteisiä alueita pitäisi olla vähintään 10 prosenttia kunnan pinta-alasta vuoteen 2050 mennessä. Raaseporissa ja Hangossa asetuksen edellyttämä lisäys olisi 63 neliökilometriä.

Lue lisää näköislehdestä
Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ