Skåldössä esiteltiin siltasuunnitelmia, seuraava vaihe syksyllä


Kuva: Väylävirasto

Uudenmaan Ely-keskus järjesti kuluneella viikolla Skärhallan seurantalolla yleisötilaisuuden, jossa esiteltiin Skåldön sillan yleissuunnitelmia. Tilaisuudessa esiteltiin mm. suunnitelmakartat, vaihtoehtojen vaikutusten vertailu, ympäristö- ja maisema-analyysi sekä melukartat.

Suunnitelmien mukaan maanteitä 1002 ja 11039 parannetaan rakentamalla silta korvaamaan nykyinen Skåldön lauttayhteys. Samalla muutettaisiin maanteiden linjausta siltaan sopeuttaen. Sillalle rakennettaisiin erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä.

Väyläviraston vuonna 2019 tekemän selvityksen mukaan Skåldön lossin korvaava silta maksaisi itsensä takaisin vain 10 vuodessa. Hankkeen kustannusarvio oli tuolloin 18 miljoonaa euroa ja hyöty-kustannussuhde 2,3.

Tärkeimpänä tavoitteena on löytää toimiva, optimaalisesti mitoitettu liikenneratkaisu, joka palvelee ympäristön kannalta kestävästi ja eri osapuolten hyväksymällä tavalla maankäytön tarpeita sekä varmistaa sujuvan ja turvallisen tieliikenteen. Hankkeen toteuttamisesta ja rahoituksesta ei ole vielä päätöksiä.

Suunnitelmaluonnosten esittelyn jälkeen saadut palautteet ja kysymykset käydään läpi ja suunnitelma viimeistellään. Tämän jälkeen valmis suunnitelma asetetaan nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus jättää suunnitelmasta virallinen muistutus. Ely-keskus arvelee, että seuraava vaihe alkaa syksyllä.

Suunnitelmaluonnoksiin ja esittelyaineistoihin voi tutustua hankesivuilla osoitteessa vayla.fi. Hankesivuilla on myös verkkokysely, joka on avoinna huhtikuun 16. päivään saakka. Se on myös kysymysten esittämisen ja palautteen antamisen takaraja.

Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ