Ministeri Thomas Blomqvist: Uudenmaan prikaatilla tärkeä rooli


Kuva: Puolustusvoimat

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist korostaa Itämeren alueen kasvavaa strategista merkitystä, pohjoismaisen puolustusyhteistyön tärkeyttä ja näiden luomia mahdollisuuksia Uudenmaan prikaatille.

-Muuttunut turvallisuuspoliittinen tilanne korostaa Itämeren alueen strategista merkitystä. On tärkeää lisätä turvallisuutta lähialueillamme, ja Suomen on otettava siinä aktiivinen rooli. Kuten hallituksen ajankohtaisselonteossa todetaan, Nato-jäsenyys nostaisi kynnystä sotilaalliselle voimankäytölle alueella ja edistäisi siten alueen turvallisuutta, jäsenyyttä kannattava Blomqvist toteaa.

Myös Naton jäseninä pohjoismainen puolustusyhteistyö ja ennen kaikkea tiivis yhteistyö Ruotsin kanssa olisi hänen mukaansa jatkossakin tärkeä osa Suomen turvallisuustyötä.

-Epävarmoina aikoina pohjoismainen yhteistyö ja pohjoismaiset arvomme ovat erittäin tärkeitä. Jos sekä Suomi että Ruotsi nyt liittyisivät Natoon, se antaisi hyvät mahdollisuudet kehittää edelleen sekä suomalais-ruotsalaista että pohjoismaista puolustusyhteistyötä, Blomqvist sanoo.

-Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyötä on viime vuosina määrätietoisesti vahvistettu. Tämä on erittäin positiivista ja luo hyvät mahdollisuudet myös Uudenmaan prikaatille, hän lisää.

Uudenmaan prikaatin ja ruotsalaisen amfibiorykmentin välille on rakentunut jo vakiintunut ja aktiivinen yhteistyö.

-Yhteisiä harjoituksia on järjestetty pitkään ja ihmiset ovat tutustuneet toisiinsa. Tämä antaa hyvän pohjan jatkuvalle yhteistyölle, joka voi hyödyttää Uudenmaan prikaatin tulevaisuutta monin tavoin. Kyseessä on myös Itämeren alueen turvallisuutta vahvistava yhteistyö, Blomqvist mainitsee.

Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ