Ennakoiva toimintamalli ensihoitajien avuksi hälytystehtäviin


Kuva: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Pelastuslaitosten tilaston mukaan henkilöstön ilmoitukset väkivalta- ja uhkatilanteista yli kaksinkertaistuivat vuosien 2014-2018 välillä. Vuonna 2020 ilmoituksia tehtiin noin 340. Pelastusalalla arvioidaan, että tilastoihin kirjautuu kuitenkin vain osa uhkatilanteista. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella on laadittu ennakoiva toimintamalli ensihoitajien avuksi hälytystehtäviin.

Lue lisää näköislehdestä
Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ