Kategoria: Yleinen


Hangon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Tulliniemen rannan alueen asemakaavamuutoksen. Sen sijaan Lappohjaan ehdotettu 30 vuoden pidennys maanvuokrasopimukseen palautettiin valmisteluun yksimielisesti.Rolf Nyström (sit) halusi, että myös satamayhtiön laina-ajan pidentämistä koskeva pykälä olisi palautettu. Kahta valtuutettua lukuun ottamatta tätä pidettiin kuitenkin aiheettomana.

Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ