Etelä-Uusimaa

Karjaan-Pohjan Säästöpankkisäätiön myönnetyt avustukset 2020

Andelslaget Stugboden, Raseborg, Ekonomiskt stöd pga. corona-virus situationen, 2 000 euroa.

Antskogin kyläseura ry, Raasepori, Avustusta lapsiperheiden ja lasten ohjattuihin luontoretkiin, tunnistustauluihin perhosniitylle, hyönteishotelli-työpajan materiaalehin, lautta Mikkolan rannan kyläseuran ylläpitämän yleisen uimarannan liikunta-aktiviteettiin, 500 euroa.

Arbetsgruppen Elena Horttana och Jenny Sinisalo, Raseborg, Podcast med inriktning på miljö, hälsa och hållbar livsstil, 1 000 euroa.

Arbetsgruppen Johan Lönnberg och Pentti Raunio, Raseborg, Bokprojekt om Karis kyrk., 5 000 euroa.

Archipelago Singers rf., Raseborg, Understöd för att åka och sjunga för och med sjuka, åldringar och ensamma. För genomförandet behövs en ledare och pengar för resor (bil), 1 000 euroa.

Backgränd frivilliga brandkår rf., Raseborg, Bidrag för anskaffning av defibrilator och tillhörande docka, 3 000 euroa.

Backgränd hembygdsförening rf., Raseborg, Installation av luftvärmepumpar föreningslokalens sal och serveringsutrymme, 5 000 euroa.

Billnäsin Ratsastajat ry., Raasepori, Tukevan kiinteän katoksen rakentaminen kanslian kilpailukäyttöön, 500 euroa.

Billnäs Pensionärsförening rf., Raseborg, Understöd för allmän medlemsvård, för teaterresor och andra utfärder, 1 000 euroa.

BK-46 fotboll rf., Raseborg, Understöd för att förebygga och utveckla juniorverksamheten under år 2021, 10 000 euroa.

BK-46 fotboll rf., Raseborg, Samarbetsavtal 2020, 7 000 euroa.

BK-46 Handboll rf., Raseborg, Understöd för projektet BK-46 Handboll-Flick 2023. Projektet varar 2021-2023. Ändamålet är att få fler flickor som spelar handboll samt att få flickor eller damer att fungera som tränare för de olika lagen, 10 000 euroa.

BK-46 Handboll rf., Raseborg, Specialunderstöd med anledning av Coronaepidemin, 15 000 euroa.

Dalgatans daghems föräldraförening rf., Raseborg, Understöd för arrangerande av familjeevenemang utomhus (pga. corona) våren 2021. Anlitande av clown/ magiker. Anskaffning av barnlitteratur på båda språken, 500 euroa.

Fiskarin Urheilijat -47 ry., Raasepori, Avustusta Fiskarsin pururadan peruskorjausrakentamiseen, uusiin ojituksiin, pohjan ja pinnan paran- tamiseen sekä valaistuksen uusimiseen. Avustusta uuden frisbee-radan rakentamiseen reitin varrelle, *) edellyttää että muu rahoitus (esim. Pomoväst) myönnetään, 15 000 euroa.

Fiskarsin tenniskerho ry., Raasepori, Kahden Padel kentän rakentaminen Fiskarsiin 2020-2021. *) Edellyttää ELY-keskuksen myöntämää avustusta, 30 000 euroa.

Fiskars kyläseura ry Fiskars byförening rf., Raasepori, Avustusta nuorisotoiminnan järjestämiseen Fiskarissa, 2 000 euroa.

Hem och skola vid Billnäs skola rf., Raseborg, Deltagande i Naturskolan Uttern. Anordnande av föreläsning om välmående och grupptryck. Anskaffning av hörlurar till barnen för att kunna ge arbetsro under skoldagen och förbättra koncentrationen, 2 000 euroa.

Ice Team Raseborg rf., Raasepori, Ice Team Raseborgin junioritoiminnalle, 4 000 euroa.

IF Raseborg rf., Raseborg, Bidrag för utbildning, utrustning och träningsverksamhet för föreningens medlemmar, 10 000 euroa.

ITF Taekwon-Do Raasepori ry., Raasepori, Avustusta nykyisen toiminnan tukemiseen sekä varustehankintoihin. Kesäleirin järjestäminen, 1 000 euroa.

Jogging Team -88 Karis rf., Raseborg, Förnyande av våtutrymmen, 5 000 euroa.

Karis Flickorna rf., Raseborg, Arrangerande av veckomöten & veckoslutsevenemang. Satsning på explorerscouterna och spejarscouterna. Ny vargungegrupp, 2 000 euroa.

Karis Frivilliga Brandkår rf., Raseborg, Bidrag för helrenovering av Brankis husets yttertak, 40 000 euroa.

Karis Gossarna rf., Raseborg, Byggande av eldstäder i kårens stuga Granhyddan, 3 000 euroa.

Karis hembygdsförening rf., Raseborg, Bidrag för föreningens verksamhet år 2021. Mål- sättning att Antkärrsgården skulle fungera som ett vardagsrum där folk skulle få träffas. Prövning av ngn ny form av hantverk/ sysselsättning, 2 000 euroa.

Karisnejdens Krigsinvalider rf., Raseborg, Verksamhetsstöd, 1 000 euroa.

Karis Pensionärer rf., Raseborg, Bidrag för allmän föreningsverksamhet, arvoden för föreläsare och lokala artister. Arrangerande av en hemlig resa, två teaterresor och en över- nattningsresa, 1 000 euroa.

Karis svenska pensionstagare, Raseborg, Bidrag för arrangerande av övernattningsresa samt teaterresa, 1 000 euroa.

Karis Ungdomsförening rf., Raseborg, Bidrag för förnyande av elbatterier i salen och i tamburen i Borgkila, 5 000 euroa.

Karis Östra Ungdomsförening rf., Raseborg, Bidrag för anskaffning av kylskåp och ljudanläggning till föreningshuset, 950 euroa.

Karjaan lukio, Raasepori, Nuori Yrittäjyys -projekti 2020-2021. Starttiraha yritykselle, hygieniapassikoulutus, projektiin kuuluvat messut ja muut tapahtumat, matkat ja ruokailu, opettajan palkkakulut, 3 000 euroa.

Karjaan-Pinjaisten Voimistelu- ja Urheiluseura URA ry., Raasepori, Osallistuminen Jukolan viestiin 19.-20.6.2021 Rovaniemellä, 3 000 euroa.

Karjaan-Pohjan Eläkeläiset ry., Raasepori, Avustusta eläkeläisten kuntoutukseen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja virkistykseksi, 1 000 euroa.

Karjaan Ratatupa ry., Raasepori, Bidrag för kulturevenemang och rekreation samt idrotts- och gymnastikverksamhet, 1 000 euroa.

Karjaan seudun kehitysvammaisten tuki ry., Raasepori, Avustusta elämyksien tarjoamiselle, 1 000 euroa.

Karjaan URA, Raseborg, Utveckling och skapande av möjligheter till orientering i Karis, Pojo och Svartå, 3 000 euroa.

Karjaa-Pinjaisten Eläkkeensaajat ry., Raasepori, Avustusta jäsenistön virkistystoimintaan, 1 000 euroa.

Kiilan koulu ja koti ry., Raasepori, Kiilan koulun pihalle leikkiin soveltuvien juttujen hankkiminen. Teatteri/ konsertti/ elokuvapäivän järjestäminen. Yhteisten aktivitettien järjestäminen. Luokkaretkien avustaminen. Kannustusstipendin jakaminen, 2 000 euroa.

Kisakeskus-säätiö, Raseborg, Förnyande av löpbanor vid Kisakeskus Idrottsinstitut, 40 000 euroa.

KKC/ReUnion, Raseborg, Arrangerande av jubileumsfest på Karis FBK, 450 euroa.

Klubbhus Fontana rf., Raseborg, Förnyande av värmesystemet. Förbättrande av energieffektivitet, 5 000 euroa.

Kulturhuset i Karis, Raseborg, Grundkapital/ Stiftelsen, 50 000 euroa.

Kulturhuset i Karis, Raseborg, Finansiering av det nya kulturhusets teknik. *) Bidrag under tre års tid totalt 750 000, 250 000 euroa.

Kulttuuri- ja liikuntayhdistys Taji Fiskars ry., Raasepori, Avustusta vuodelle 2021 järjestettävälle kurssitoiminnalle, 1 000 euroa.

Kårkulla samkommun/ DagtekSE, Kirjala, Anskaffning av rekvisita och en ny mikrofon till FixTV:s nya reportageserie FixTV testar, 1 000 euroa.

LEAD sr, Raseborg, Arrangerande av musikfestival och mentorprogram med högkvalitet i Fiskars 1.-8.8.2020, 10 000 euroa.

Länsiuudenmaan Pyöräilijät, Raasepori, Avustusta LUP-82 seuran kansallisiin pöyräilykilpailujen kuluihin, 1 000 euroa.

Länsi-Uudenmaan tanssiopistoyhdistys Hurja Piruetti ry., Raasepori, Avustusta Tanssiva Sirkus produktioon sekä sirkusvälineiden hankintaan, 10 000 euroa.

Martin Wegelius-institutet, Raseborg, Arrangerande av musikkursverksamhet och konserter i Raseborg sommaren 2020, 5 000 euroa.

Mathjälp Ruoka-apu rf., Raseborg, Bidrag för hyreskostnader samt bensinkostnader för mathjälp, 5 000 euroa.

Mielenterveysyhdistys Kaippari ry., Raasepori, Avustusta 2 ompelukoneen hankintaan asiakaskäyttöön. Kankaiden, lankojen ja ompelukoneen neulojen hankkiminen, 2 000 euroa.

Nylands hantverk rf., Raseborg, Hantverksläger för barn under sommarlovet och andra lov under skolåret. Hantverksbad för barn under skolåldern och deras föräldrar. Verkstäder för barn i samarbete med andra evenemang i Karis-Pojo. Verkstäder kring teamat lappa och laga, 2 000 euroa.

Partiolippukunta Polaris ry, Raasepori, Hanke: Jollat vesille ja Marakat kuntoon . Tavoitteena kunnostaa talven aikana kolme opti- mistijollaa sekä Marakat-nminen trimaraanipurjehduskelpoiseksi, 2 000 euroa.

Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys ry. Pojo kyrkoby byförening rf., Raasepori, Avustusta nuorisotoimintaan, kulttuuritapahtumiin sekä nuorille ja varttuneemmalle väelle ja kyläyhdistyksen omiin ja kylän yhteisiin tapahtumiin, 2 000 euroa.

Pohjankurun koti- ja koulu yhdistys ry., Raasepori, Avustusta koko perheen retkeilypäivän järjestä- miseen.Tavoitteena sytyttää kipinä perheiden ulkoiluun ja yhdessä tekemiseen, 2 000 euroa.

Pohjan puhallinorkesterin kannatusyhdistys, Raasepori, Avustusta nuottikulujen ja muiden toiminnasta aiheutuvien kulujen kattamiseen (esim. yhdistyksen omistamien soitinten huoltokulut, hallinnolliset kulut), 1 000 euroa.

Pohjan Sport ry/ Påminne Oy, Raseborg, Specialbidrag med anledning av den dåliga vintern och Corona epidemin, 15 000 euroa.

Pojo FBK rf., Raseborg, Förnyande av skyddsutrustning till ungdomsavdel- ningen och alarmavdelningen. Anskaffning av ställning samt hantlar till gymmet., förnyande av tävlingsutrustning, 2 000 euroa.

Pojo hembygdsförening rf., Raseborg, Bidrag till nytt tak på loftbyggnaden på museumområdet i Skarpkulla, 3 000 euroa.

Pojo kyrkoby Hem och skola rf., Raseborg, Anskaffning av möbler för att främja studiemiljön. Uppdatering av utrustningen i skolgymnastiken. Ersättning till innebandytränaren. Anskaffning av fungerande dokumentkameror. Anskaffning av olika elektronikkomponenter till slöjdundervisningen, 2 000 euroa.

Pojo pensionärer rf., Raseborg, Arrangerande av månadsmöten med föredrag om bl.a. den nya Trafiklagen, dator och telefonanvänd- ning med tanke på säkerhet mm. Arrangerande av uteverksamhet, teaterresa, hemlig resa och sommarträff i Skarpkulla, 1 000 euroa.

Pojo Sport ry., Raasepori, Telaketjumönkijän hankinta, 15 000 euroa.

Pojo Uf:s seniorfolkdansare, Raseborg, Understöd för spelmannens arvode jämte rese- kostnader, för instruktörens fortbildningsdagar, för att möjliggöra uppträdanden på äldreboenden, olika evenemang och bya- och temadagar, för deltagande i Finlands Svenska Folkdansrings 90-års jubileum, för deltagande i NORDLEK2021, en nordisk folkdansfest, 1 000 euroa.

Pojo Ungdomsförening rf., Raseborg, Understöd för förnyande av stora salens golv i föreningshuset Högåsa, 10 000 euroa.

Pojo Ungdomsförening rf./ Juniorfolkdansarna, Raseborg, Understöd för spelmannens arvode jämte resekostnader under barnens folkdansövningar, 1 000 euroa.

Projektgruppen 10300/ Elin Sundell, Raseborg, Förverkligande av en ny 10300-utställning med fokus på unga, 3 000 euroa.

Raaseporin suomenkielinen kulttuuri- yhdistys Raasu ry., Raasepori, Kirjakekkereiden järjestäminen 13.3.2021 Pohjan kirjastossa. Vuoden 2021 teema Kulttuuri nuorentaa, 5 000 euroa.

Raaseporin tapahtumat rf., arbetsgruppen föreningshuset i Raseborg, Raseborg, Understöd för hyreskostnader och verksamhetskostnader för att kunna fortsätta verksamheten i föreningshuset Raseborg under år 2021, 4 000 euroa.

Raaseporin tapahtumat RATA ry./Pride työryhmä, Raasepori, Viidennen Raasepori Pride-tapahtuman järjestäminen syyskuussa 2021, 1 500 euroa.

Raseborgs 4 H rf., Raseborg, Klubbverksamhet, gårdsbesök, dagsläger, matskola, praoplatser för högstadie elever, 2 000 euroa.

Raseborgs Ishall Ab, Raseborg, Subventionering av barns och ungdomars skridsko- verksamhet, anskaffning av utrustning som lånas ut, utbildninga av tränare och ledare. Stipendier på ekonomiska grunder, 10 000 euroa.

Rensei-Kan Raaseporin Kendo, Raasepori, Avustusta Kendo-harrastuksen aloittamiseen Raaseporissa, 500 euroa.

SE Kannatus ry/ Saine Ensemble, Raasepori, Uuden esitystaidetapatuman pilotointiin ja toteuttamiseen Fiskarsissa 2021, 2 000 euroa.

Slow Food Västnyland rf., Raseborg, För planering och verkställande av närmatsmarknaden Slow Food Festival 2.-3.10.2021 i Fiskars, 2 000 euroa.

SONICcontrol, Raseborg, Videoproduktion av låten Hey There World, 450 euroa.

Stiftelsen Thorsborg, Raseborg, Renovering av vaktmästarbostaden, 10 000 euroa.

Svartå Ungdomsförening rf., Raseborg, Kerhotoiminnan järjestäminen, 1 000 euroa.

Uudenmaan AVH-yhdistys ry., Raasepori, Toimintaavustus, 1 500 euroa.

Västnyländska kammarkören rf., Raseborg, Understöd för körsångsverksamheten, 2 000 euroa.

Västnyländska kultursamfundet rf., Raseborg, Upprätthållande av ungdomsverksamheten i Västra Nyland, 13 500 euroa.

Västnyländska Ungdomsringen rf., Raseborg, Bidrag för teaterskolan Konfetti, 5 000 euroa.

Västnyländska Ungdomsringen rf., Raseborg, Bidrag för Tryckeriteaterns verksamhet samt en egen produktion 2021, 5 000 euroa.

Västnyländska Ungdomsringen rf., Raseborg, Corona verksamhetsstöd, 15 000 euroa.

Västra Nylands Filatelister rf., Raseborg, Arrangerande av 75-års jubileumsutställning, 1 500 euroa.

Västra Nylands Folkdansdistrikt, Raseborg, Bidrag för att utge en publikation i vilken dansbeskrivning till stordansen Nyländsk purpuri samt noter till musiken ingår, 500 euroa.

Åbo svenska teaterförening rf., Åbo, För ca 10 teaterföreställningar på Tryckeriteatern för barn i åldern 4-10 år i daghemmen och skolorna i Karis-Pojo, 3 000 euroa.

Åminnefors shackklubb rf., Raseborg, 75-års jubileumsturnering, 500 euroa.

Avustukset yhteensä vuodelle 2020 ovat 727 850 euroa.

Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ