Inkoo haluaa ympäristövaikutusten tarkempaa arviointia


Inkoon kunnanhallitus haluaa, että Blastr Green Steel Oy:n Inkooseen suunnitteleman terästehdashankkeen ympäristövaikutuksia tarkastellaan vielä perusteellisemmin tietyiltä osin. Lausunnossa toivotaan, että erityistä huomiota kiinnitettäisiin muun muassa siihen, miten hanke vaikuttaisi vesistöihin ja pohjaveteen.
Suunniteltu hanke on kunnan mukaan kunnianhimoinen sekä aikataulultaan että mittakaavaltaan. Hankkeen toteutuminen voi merkitä kunnalle sekä suuria mahdollisuuksia että suuria haasteita, kunnanhallitus toteaa.

Lue lisää näköislehdestä
Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ