Etelä-Uusimaa

Hangossa päätettiin kiinteistöverot ja tehtiin energia-aloitteita


Hangon kaupunginvaltuusto päätti pari tuntia kestäneessä kokouksessaan tiistai-iltana pitää vuoden 2023 kiinteistöveroprosentit ennallaan.
Yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,3 (vaihteluväli 0,93-2), vakituisten asuinrakennusten 0,45 (0,45-1) ja muiden asuinrakennusten 1,6 prosenttia (0,93-2). Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti on 2,3 (lain sallima vaihteluväli 1,3-3,1) ja rakentamattoman rakennuspaikan kolme prosenttia (2-6). Kiinteistöverokertymän arvioidaan olevan Hangossa tänä vuonna 2,95 miljoonaa euroa.
Kiinteistöverotuksen nk. arvostamisuudistusta ei tehdä enää kuluvalla hallituskaudella. Hallitus on arvioinut, että nykyisessä tilanteessa ei ole syytä antaa eduskunnalle esitystä, joka väistämättä lisäisi taloudellista epävarmuutta. Asiaan vaikuttaa myös yleinen asumiskustannusten nousu.

Tuloveroprosentti 9,11 tulonsiirron myötä

Tuloveroprosentti vahvistettiin kunnissa jo vuosi sitten kahdeksi vuodeksi, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja kustannukset siirretään kunnilta hyvinvointialueille. Kuntien tuloja siirretään valtiolle, joka rahoittaa vuoden 2023 alussa aloittavien hyvinvointialueiden toimintaa.
Merkittävä osa tulonsiirrosta tehdään kunnallisveron kautta ja kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennetaan 12,64 prosenttiyksikköä. Hangossa tulovero oli aiemmin 21,75 prosenttia ja ensi vuoden alusta 9,11.

Vuokrataloyhtiön lainajärjestely palautettiin

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa vielä lisäselvityksiä varten Hangon Vuokratalot Oy:n lainoja koskevan pykälän. Esittelijä ehdotti, että yhtiön 300 000 euron laina-anomus kuluvalle vuodelle ja 180 000 euron laina-anomus vuodelle 2023 hyväksytään sillä edellytyksellä, että Valtiokonttori hyväksyy lisälainan ja suostuu velkojen uudelleen järjestelyyn sekä vapaaehtoisen velkajärjestelyn purkamiseen.
Vuokrataloyhtiö toimitti 480 000 euron laina-anomuksensa kaupungille lokakuussa. Kaupunginhallitus antoi keväällä yhtiön hallitukselle toimeksiannon valmistella toimenpideohjelma hakemuksen tueksi vapaaehtoisen velkasaneerauksen päättämiseksi.

Lisämääräraha ratavallialueen ostamiseen

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää kuluvalle vuodelle 50 000 euron lisämäärärahan, jolla kaupunki ostaa Lappohjan läpi kulkevan ratavallialueen.
Kiinteistön pinta-ala on noin 3,6 hehtaaria. Kaupunginhallituksen mukaan alueen ostaminen on perusteltua, koska se helpottaa huomattavasti Lappohjan alueen maankäytön kehittämistä mm. kiinteistöoikeudelliset seikat huomioiden. Myös kauppahintaa pidetään sopivana.
Port of Lappvik Ab osti alkusyksystä Ab Predium Hamn Oy:ltä Lappohjan teollisuusalueen yhteydessä olevia maa-alueita. Kauppaan kuului Lappohjan läpi kulkeva ratavallialue, jota yhtiö tarjosi kaupungille.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi tiistaina myös BDO Audiator Oy:n optiovuoden tilintarkastuspalveluista vuodelle 2023.

Energia-aloitteet lähetettiin valmisteluun

Kokouksesta lähetettiin valmisteltavaksi kaksi energia-asioihin liittyvää valtuustoaloitetta. Rolf Nyström (sit) ehdottaa, että Hankoon rakennetaan aurinko- ja tuulivoimapuisto. Kaupungin tulisi selvittää, mitkä sen omistamista maa-alueista olisi järkevää ja tarkoituksenmukaista osoittaa kyseiseen käyttöön.
Lisäksi pitäisi selvittää teollisuuden tulevaisuuden näkymät ja tarpeet alueiden käytön suhteen sekä se, edellyttääkö aurinko- ja tuulivoimapuistojen rakentaminen kaavamuutosta. Aloitteen mukaan vastaavia hankkeita on käynnistetty kaavoituksella muuallakin Suomessa.
Aloitteessa esitetään selvitettäväksi niin ikään, olisiko kaupungin ja hankolaisten edun mukaista, että kaupunki perustaa oman energiayhtiön sähköntuotantoa varten. Aloitteen on allekirjoittanut parikymmentä valtuutettua.
Teemu Köppä (vihr) ehdottaa, että Hankoon palkataan energianeuvoja määräaikaiseen työsuhteeseen vähintään vuodeksi. Tarvittavat rahat esitetään varattavaksi jo ensi vuodelle, koska kaikkien energiatukien jatkuvuudesta ei ole varmuutta.
Köppä toteaa aloitteessaan Hangon olevan hiilineutraaliudessa vielä kaukana tavoitteesta, eikä sen saavuttaminen tule olemaan helppoa. Kaupunki voisikin ottaa energianeuvojan avulla ison harppauksen eteenpäin Hinku-tavoitteissaan kohtuullisin kustannuksin.
Neuvojan tehtävä olisi mm. laatia esimerkkilaskelmat energiaremonteilla saavutettavista säästöistä yksityishenkilöille, taloyhtiöille ja yrityksille. Aloitteessa todetaan myös, että uusista lämmitysmuodoista ja energiaremonttien hyödyllisyydestä liikkuu paljon väärää tietoa. Monille myös remonttiin ryhtyminen sekä tukien ja etujen hyödyntäminen voi tuntua hankalalta.
”Nykyisellä korkotasolla ja vaikka koko remontin teettäisi lainarahalla, kulut eivät nouse edes ensimmäisenä vuotena yli sen, mitä vanhalla lämmitysmuodolla, ja siitä eteenpäin jokainen vuosi tuo säästöä asumiskuluissa”, aloitteessa mainitaan. Sen on allekirjoittanut toistakymmentä valtuutettua.

Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ