Etelä-Uusimaa

Hangon merialueelle taas nopeusrajoituksia Poker Run -tapahtumaan


(Kuva: Rajavartiolaitos)

Hangon merialueilla lasketaan taas tilapäisesti nopeusrajoituksia vaaratilanteiden ehkäisemiseksi Poker Run-venetapahtuman aikana. Rajoitukset ovat voimassa lauantaina 13. elokuuta aamukuudesta iltakymmeneen.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom rajoittaa vesiliikennelain nojalla ajonopeudet väliaikaisesti 55 solmuun ja 10 kilometriin tunnissa tietyillä alueilla Hangossa. Rajoitusalueet sijaitsevat osin Poker Run -veneiden reitillä ja sen välittömässä läheisyydessä. Rajoitukset koskevat kaikkia vesilläliikkujia.

Rajavartiolaitos katsoi lausunnossaan molemmat nopeusrajoitukset tarpeelliseksi turvallisuuden varmistamiseksi ja mahdollisten vaaratilanteiden välttämiseksi merellä, koska samaan aikaan väylillä on myös muuta kesäviikonlopun vesiliikennettä.

Nopeusrajoitukset sijoittuvat risteäville, kapeille, kaarteisille tai rajoitetun näkyvyyden väyläosille, joissa kulkemiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, Suomenlahden merivartiosto tiedottaa.

Suomenlahden ja Länsi-Suomen merivartiosto esittivät Traficomille vesiliikenteen väliaikaista rajoittamista venetapahtumassa ajettavan Hanko-Kasnäs-Hanko -reitin erikseen määritellyille väyläosuuksille. Tapahtumassa ajettavaa reittiä ei ole suljettu muulta vesiliikenteeltä.

Liikenne- ja viestintävirastokin katsoi tapahtuman edellyttävän vesiliikenteen väliaikaista rajoittamista. Päätöksessä huomioitiin myös tapahtumassa elokuussa 2020 kuolemaan johtanut onnettomuus nopeuskokeessa Itäsataman edustalla ja sitä koskeva Onnettomuustutkintakeskuksen raportti suosituksineen.

Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ