Etelä-Uusimaa

FCG Oy saa selvittää Hangon kotihoidon ongelmat


Hangon kotihoidon ongelmien selvittäminen annetaan konsultin tehtäväksi vs. perusturvajohtaja Arne Nummenmaan viranhaltijapäätöksellä. Nummenmaa pyysi työstä tarjouksen FCG Oy:ltä. Projektin arvioitu työmäärä on 6,5 henkilötyöpäivää ja arvioitu kustannus noin 10.000 euroa.

”Kotihoidon henkilökunta on useaan otteeseen esittänyt tyytymättömyytensä kokonaistilanteesta, johtamistoiminnosta ja yksikön työyhteisöstä. Täten on olemassa selvä tarve selvittää kokonaisuutta”, viranhaltijapäätöksessä todetaan.

FCG:n tehtävä on tarjouspyynnön mukaan kartoittaa kotihoidon henkilökunnan sekä esimiesten näkökannat ja mielipiteet työstä ja työyhteisöstä kokonaisuutena, sekä työstää selvitystulos rakentavassa hengessä. Tehtävä on myös luoda todellisia toimenpidesuunnitelmia, joilla havaitut ongelmat korjataan, sekä tukea ”informaatiojohdettua johtajuutta” ja avointa keskustelua osapuolten välillä.

Selvityksen tavoitteena on tuottaa tietoa pohjaksi keskustelun jatkolle kotihoidon tilanteesta sekä luoda hyviä edellytyksiä laadukkaalle hoivatyölle ja työhyvinvoinnille. Tavoitteina mainitaan myös henkilökunnan sitouttaminen sekä rakentavan keskustelun ja kommunikoinnin varmistaminen eri työryhmien ja toimijoiden kesken.

Projektin johtoryhmään kuuluvat vs. Perusturvajohtajan lisäksi johtava hoitaja Anne Nummela ja henkilöstöpäällikkö Nina Granqvist.

Kotihoidon henkilöstö lähetti avunhuudoksi nimetyn kirjelmän päättäjille kuluvan vuoden tammikuussa. Lokakuun lopulla lähti toinen kirjelmä, joka on otsikoitu hätähuudoksi. Kirjelmässä arvostellaan toimialan johtoa, joka ei henkilöstön mukaan esimerkiksi ole kiinnostunut työntekijöiden työmäärästä tai ei halua ymmärtää sitä.

Esimiesten suhtautumista pidetään epäasiallisena ja kirjelmässä viitataan myös henkilöstöpulaan, joka vaikeuttaa työntekoa entisestään. Lisäksi moni on jo lopettanut tai aikoo lopettaa työt kotihoidossa suuren työtaakan ja epäselvän työnkuvan vuoksi. Hangon JHL ry:n puheenjohtaja Katri Lindforsin mukaan tilanne kotihoidossa on ollut järkyttävä jo vuosikausia.

Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ