Etelä-Uusimaa

Inkoossa kaavaillaan alhaisempaa nopeusrajoitusta kantatielle


Maanantaina koolla olevalle Inkoon kunnanhallitukselle ehdotetaan, että se päättäisi esittää Uudenmaan ely-keskukselle nopeusrajoituksen alentamista kantatiellä 51 kunnan alueella sijaitsevissa risteyksissä.

Valmistelun mukaan kiireellisimpiä kohteita ovat kirkonkylään johtavan Bollstantien ja Tähteläntien risteykset sekä niiden välinen noin 1,5 kilometrin tieosuus, jolla on tätä nykyä 80 km/h nopeusrajoitus.

Päätösehdotusta perustellaan sillä, että kyseisellä alueella sijaitsevat risteykset koetaan vaarallisiksi. Asia on tuotu esiin viime vuosina sekä kuntaan tulleessa asukaspalautteessa että päättäjien keskuudessa, ja se on kunnan mukaan taas ajankohtainen Inkoossa viime kuukausina tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien vuoksi.

”Ottaen huomioon erityisesti raskaan liikenteen sujuvuus, olisi perusteltua ulottaa nopeusrajoitus myös risteysten väliselle alueelle jarrutus- ja kiihdytystarpeen vähentämiseksi”, valmistelijat katsovat.

Kunnan mukaan poliisi on jo ilmoittanut puoltavansa nopeusrajoituksen alentamista, mikäli kunta sitä esittää. Kantatien nopeusrajoituksista päättää Uudenmaan ely-keskus.

Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ