Etelä-Uusimaa

Sivistyslautakunta haluaa tekojääradan Hankoon


Sivistyslautakunta on hyväksynyt osaltaan ehdotuksen liikuntapaikkojen investointisuunnitelmaksi vuosille 2022-2026. Lautakunta esittää tekojääradan suunnitteluun Keskuskoulun kentälle 15.000 euroa vuodelle 2024. Ehdotuksen mukaan tekojäärata rakennettaisiin vuonna 2026. Rahoituskuvio on vielä avoinna, eikä hankkeeseen esitetä tässä vaiheessa tarkempia summia.

Lue lisää näköislehdestä
Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ