Etelä-Uusimaa

Kosteikkoja ja tulvarakenteita Hankoon ja Inkooseen


Kuva: Iiris Kokkonen / WWF

Ympäristöjärjestö WWF rakennuttaa Hangon Täktomiin kaksi kosteikkoa. Suoraan mereen laskevaan uomaan rakennettavat kosteikot pidättävät pelloilta ja metsästä tulevaa ravinne- ja kiintoainekuormaa. Lisäksi Inkoon Västankvarnin alueella parannetaan vesienhallintaa yhteistyössä maanomistajien kanssa. Näin vähennetään tulvaongelmia ja vesistöjen ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Alueella virtaavasta Inkoonjoesta poistetaan myös kalojen liikkumista vaikeuttava este.

Lue lisää näköislehdestä
Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ