Etelä-Uusimaa

Keskuskoulun suojelumerkintä takaisin kaavaan


Hangon kaupunginvaltuusto on oikaissut päätöksensä Asematorin sekä vanhan paloaseman ja ympäristön asemakaavan muutoksesta Uudenmaan ely-keskuksen oikaisukehotuksen mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että kaavaan palautetaan Keskuskoulun suojelumerkintä.

Oikaisukehotus edellytti valtuustoa tekemään uuden kaavapäätöksen puolen vuoden kuluessa, muussa tapauksessa kaavan hyväksymispäätös olisi rauennut.

Kaupunginvaltuusto päätti toukokuussa Tom Rönnbladin (sd) ehdotuksesta äänin 22-9, että koulurakennuskorttelin asemakaavan suojelumerkintä poistetaan.

Merkinnän säilyttämisen puolesta äänestivät Torbjörn Ekholm, Stephan Horn, Jari Karvinen, Helena Lesch-Saarinen, Raili Peni, Yrjö Sahlstedt, Tarmo Sander, Sture Söderholm ja Barbro Wikberg. Sahlstedt ja Karvinen merkityttivät päätökseen myös eriävän mielipiteen. Valtuuston uuteen päätökseen eriävän mielipiteensä jätti valtuutettu Rolf Nyström.

Vailla perusteita

Uudenmaan ely-keskus katsoi oikaisukehotuksessaan, että Keskuskoululla on maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia arvoja, joita ei saa vaarantaa. Se huomautti, että rakennuksen arvot oli tiedostettu myös asemakaavaprosessin aiemmissa vaiheissa kaavaehdotukseen saakka osoittamalla sille asianmukainen suojelumääräys.

Kehotuksessa huomautettiin, että kaupunginvaltuuston käsittelyssä määräyksen poistamiselle ei esitetty mitään perusteita, ja määräyksen poistamisen vuoksi asemakaava ei täytä sisältövaatimuksia.

Kulttuuriperintöön kohdistuvien vaikutusten osalta ely-keskus totesi, että suojelulla halutaan turvata hyvin säilyneiden vanhojen rakennusten ulkoasun säilyminen. Asemakaavaselostuksen mukaan arkkitehti Bertel Liljequistin suunnittelema, 1950-luvulla valmistunut Keskuskoulu muodostaa Halmstadintalon kanssa sodan jälkeisestä arkkitehtuurista kertovan edustavan kokonaisuuden.

Liljequist on suunnitellut myös Hangon kaupungintalon, vesitornin ja kirkon jatkosodan jälkeisen restauroinnin. Myös HSF:n paviljonki 1930-luvulta on toteutettu Liljequistin suunnitelmien mukaan.

Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ