Etelä-Uusimaa

Rakennustarkastaja oli esteellinen, valituksen hyväksymiselle perusteet


Raaseporin kaupungin lippu liehuu

Kaavoituslautakunnalta lausunto hallinto-oikeudelle

Kaavoituslautakunta toteaa lausunnossaan Helsingin hallinto-oikeudelle, että Tammisaaren keskustaan myönnettyä poikkeuslupaa koskevan valituksen hyväksymiselle ja sitä myöten luvan kumoamiselle löytyy perusteet.

Lautakunta päätti kannanotostaan puheenjohtaja Sven Holmbergin (r) ehdotuksesta äänin 6-2. Holmbergin ehdotuksen puolesta äänestivät Ilta Hämäläinen, Ragna-Lise Karlsson, Kaj Grönqvist, Jonas Wasiljeff ja Isak Vilander. Esittelijän ehdotuksen kannalla olivat ainoastaan Michael Nyberg ja Ira Donner.

Holmberg perusteli ehdotustaan sillä, että lupa-asiaa käsitellyt viranhaltija on valmistelun mukaan ollut esteellinen, joka jo sinällään antaa syyn luvan kumoamiseen. Holmberg ehdotti jo aiemmassa käsittelyssä viime keväänä, että lautakunta olisi hyväksynyt asiaa koskevan oikaisuvaatimuksen, mutta se päätettiin hylätä äänin 5-4.

Johtava kaavoitusinsinööri oli myöntänyt poikkeusluvan Tammisaareen Pohjoiselle Rantakadulle vuoden 2020 keväällä. Naapuritontin omistaja teki oikaisuvaatimuksen ja sen hylkäämisen jälkeen valituksen hallinto-oikeuteen.

Asian valmistelussa todettiin nyt, että viranhaltijapäätöksen ja oikaisuvaatimusta koskevan lautakuntapäätöksen jälkeen on käynyt ilmi, että kaupungin viranhaltija on täydentänyt lupahakemukseen puuttuvia asiakirjoja hakijan lukuun.

Kyseinen viranhaltija on toiminut Raaseporissa rakennustarkastajana ja kyseisenä ajankohtana myös poikkeuslupahakemusten käsittelijänä. Valituksenalaisen poikkeusluvan hakija on asiaa käsitelleen viranhaltijan läheinen sukulainen.

Kaavoitusosaston mukaan hakemusasiakirjoja on päivitetty niin, että viranhaltija on kirjautunut kaupungin sähköiseen lupapalveluun viranhaltijatunnuksillaan. Lokitietojen mukaan viranhaltija on määritellyt myös sen, keitä naapureita lupa-asiassa tulee kuulla.

Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ