Etelä-Uusimaa

Lappohjan luonnonsuojelualueella vaalitaan metsää


Luonnonsuojelualueen kalliojyrkänteiltä on komeat maisemat Gennarbyn lahdelle.

Marikka on Lappohjassa sijaitsevan Gropin tilan emäntä ja lähes 60 hehtaarin tilusten toinen omistaja. Vuoden alussa tilaan kuuluvasta noin 38 hehtaarin metsäalueesta tehtiin yksityinen luonnonsuojelualue.
-Ely-keskuksesta kyseltiin, kiinnostaisiko meitä suojella metsää, ja tietysti meitä kiinnosti. On ihana ajatus, että tämä metsä ja siinä asuvat eläimet on nyt lopullisesti suojeltu, Purola sanoo.

Lue lisää näköislehdestä
Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ