Etelä-Uusimaa

Kielteinen päätös Hangon tasoristeysjärjestelyistä ei kelpaa


”Kaupunginvaltuusto on kunnan ylin päättävä elin”

Kaupunginvaltuustossa on jätetty kaksi aloitetta Hanko Pohjoisen tasoristeyksen liikennejärjestelyihin liittyen. Aloitteissa vaaditaan asian tuomista valtuuston päätettäväksi ja kevyempiä ratkaisuja liikenneturvallisuuden parantamiseksi sillan sijasta.

Kaupunginhallitus päätti maaliskuun alussa äänin 6-3 hylätä hanke-ehdotuksen, jolla tasoristeykseen olisi rakennettu silta liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Hangon arvioitu kustannusosuus olisi 2,5 miljoonaa euroa noin viiden miljoonan euron hankkeessa, josta Väylävirasto eli valtio olisi maksanut puolet.

Esittelijän ehdotuksen mukaan Hangossa olisi alettu valmistella hankesopimusta, joka olisi tuotu myöhemmin valtuuston hyväksyttäväksi, mutta tähän kaupunginhallitus ei ollut myöntyväinen.

Päätös valtuustossa

”Me allekirjoittaneet edellytämme, että kaupunginhallitus valmistelee valtuuston käsiteltäväksi periaatepäätöksen Hanko Pohjoisen tasoristeyksen liikennevaihtoehdoista kaupunginvaltuuston kokoukseen 18. toukokuuta”, vaaditaan Jouko Kavanderin (sd) tiistaina jättämässä aloitteessa. Sen ovat allekirjoittaneet myös Jorma Nousiainen (sd), Jaana Pulkkinen (sd) ja Björn Peltonen (r).

Aloitteen valmistelussa tulee huomioida Väylävirasto arviot tasoristeyksen tulevaisuudesta ja vaarallisuudesta sekä rahoitus niin valtion kuin kaupungin osaksi tulevista kuluista. Kavanderin aloitteessa muistutetaan lisäksi, että kaupunginvaltuusto on kunnan ylin päättävä elin, ja tämä pätee myös Hangossa.

Valtuuston todetaan päättävän myös mm. asemakaavoista, jotka eivät välttämättä tarkoita niiden välitöntä toteuttamista. Aloitteessa huomioidaan, että kevyen liikenteen alikulustakin tehtiin periaatepäätös valtuustossa ja sen jälkeen muita päätöksiä esimerkiksi rahoitukseen liittyen. ”Nyt kaupunginhallitus päätti, tuomatta asiaa valtuuston käsiteltäväksi, että Hanko Pohjoisen tasoristeys säilyy ennallaan”, aloitteessa arvostellaan.

Halvempia ratkaisuja

Bernt Förström (sd) ehdottaa puolestaan, että kaupunki selvittäisi ja mahdollisesti myös toteuttaisi selvästi halvemmat, yksinkertaisemmat ja vihreämmät toimenpiteet, joiden toteuttaminenkin voitaisiin aloittaa hänen mukaansa heti.

”Koska oli kiinnostusta sijoittaa miljoonia euroja uuteen siltaan, voidaan olettaa että myös nykyisen ratkaisun parantamiseen olisi aitoa kiinnostusta”, aloitteessa todetaan.

Siinä ehdotetaan mm. nopeusrajoituksen alentamista Appelgrenintiellä tasoristeysalueella 20 kilometriin tunnissa ja hidastetöyssyä vilkkaasta raskaasta liikenteestä huolimatta. Lisäksi esitetään, että kaupunki selvittää mahdollisuudet muuttaa tien ja radan risteyskulma 90 asteeseen.

Väyläviraston kanssa tulisi keskustella mm. puomilaitteiden muuttamisesta niin, että niitä ei voisi kiertää, sekä junia koskevasta alhaisemmasta nopeusrajoituksesta tasoristeysalueella. Förströmin mukaan Väylävirasto on tehnyt vastaavia muutoksia myös muualla Suomessa.

Aloitteen on allekirjoittanut hänen lisäkseen 15 valtuutettua, mukaan lukien Sture Söderholm (r), joka ehdotti kaupunginhallituksessa siltahankkeen hylkäämistä. Aloitteen ovat allekirjoittaneet myös Birgitta Gran (vas) ja Pertti Ruuska (ps), jotka olivat kaupunginhallituksessa Förströmin tapaan hanke-ehdotuksen hylkäämisen kannalla.

Hanko Pohjoisen tasoristeykseen kaavailtu hanke liittyy Hanko-radan sähköistykseen, johon valtio on myöntänyt 62 miljoonaa euroa. Sähköistyksestä ylijäävä 16 miljoonaa euroa käytetään tasoristeysten turvallisuuden parantamiseen.

Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ