Etelä-Uusimaa

Uuden taidemuseon tontilla pilaantuneita maa-aineksia


Tammisaareen museokeskuksen kortteliin suunnitteilla olevan uuden taidemuseon tontin maaperä on pilaantunutta. Pilaantunutta maata arvioidaan olevan noin 900 tonnia. Tammisaaren museon nykyisissä tiloissa ja kyseisessä korttelissa toimi aiemmin sähkölaitos.

Maaperän pilaantuneisuustutkimuksessa on löydetty paikallisesti alemman ja ylemmän ohjearvotason ylittäviä lyijy- ja kuparipitoisuuksia ja alueen maaperä luokitellaan paikoitellen pilaantuneeksi. Kahdesta näytteestä määritettiin polysykliset aromaattisten hiilivetyjen (PAH) pitoisuudet. Kahdessa näytteessä kynnysarvot ylittyivät.

Tulevalla viikolla kokoustavan teknisen lautakunnan ehdotetaan varaavan rahaa pilaantuneiden maa-ainesten käsittelykustannuksiin. Käsittelyn arvioidaan maksavan noin 25.000-30.000 euroa. Raaseporin kaupungilla on noin 160.000 euroa pakollisia varauksia suljettujen kaatopaikkojen kunnostamiseen ja maaperän puhdistamisrahat ehdotetaan otettavaksi tästä määrärahasta.

Hanketta varten suoritettujen täydentävien pohjatutkimusten yhteydessä tutkittiin myös maaperän pilaantuneisuutta. Tutkimukset osoittivat kiinteistön maaperän olevan pilaantunutta pintakerroksessa. Tutkimuskohtia oli seitsemän, pilaantunutta maata havaittiin niistä kuudessa. Kahdessa tutkimuskohdassa pilaantunutta maaperää havaittiin myös hieman syvemmällä.

Pilaantuneisuus luokitellaan lieväksi, eli se ylittää ohjearvon, mutta jää alemman kynnysarvon alapuolelle. Yhdessä tutkimuskohdassa maaperä luokitellaan pilaantuneeksi, eli pitoisuudet ylittävät ylemmän kynnysarvon.

Maamassoja ei voida käyttää uudisrakennuksen maanrakennustöiden yhteydessä. Niitä ei voida käyttää myöskään muuhun tarkoitukseen kiinteistöllä, vaan ne on kuljetettava muualle ja käsiteltävä asianmukaisesti. Pilaantunutta maata arvioidaan olevan noin 900 tonnia, mutta lopullinen määrä tarkentuu vasta maanrakennustöiden aikana. Maamassojen käsittely maksaa 12 euroa tonnilta. Lisäksi tulee vastaanottomaksu ja kuljetuskustannukset Tammisaaresta Lohjalle.

Alueen kunnostamisesta tulee myös suunnittelu- ja valvontakustannuksia ja niihin liittyviä ilmoituksia ely-keskukselle. Tästä on saatu tutkimuksen tehneeltä WSP Finland Oy:ltä 8.500 euron tarjous.

Uuden taidemuseon alueella kellarien kohdalla tullaan poistamaan kaikki maa-ainekset ainakin kahden metrin syvyydeltä. Rakennusten niiden osien kohdalla, joihin ei tule kellaria, maat poistetaan yli neljän metrin syvyydeltä. Lisäksi piha-alueilta poistetaan maa-aineksia noin metrin syvyydeltä. Taidemuseon rakennustöiden on suunniteltu alkavan huhti-toukokuussa.

Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ