Etelä-Uusimaa

Valtuustoaloitteita Hangossa: lisää teollisuutta, aamupala koululaisille ja Poker run pois


Kaupunginvaltuusto on lähettänyt kolme uutta aloitetta valmisteltavaksi. Rolf Nyström (sit) esittää, että kaupunginhallituksen tulee selvittää, voiko Hanko tarjota Tikkurila Oyj:lle uuden toimipaikan.

Nyströmin mukaan yhtiö tulee siirtämään tuotantonsa Vantaan Tikkurilasta muualle ja on siten etsimässä toiminnalleen uutta toimipaikkaa.

”Voiko Hanko mahdollisesti tulla kysymykseen uutena toimipaikkana Länsi-Uudenmaan alueella yksin tai yhdessä Raaseporin kanssa tarjoamalla yhtiölle toimipaikkaa Koverharista tai itäiseltä teollisuusalueelta”, Nyström esittää. Aloitteen on allekirjoittanut hänen lisäkseen 17 valtuutettua.

Birgitta Gran (vas) ja 19 muuta valtuutettua haluavat, että kaupunki alkaa tarjota perusopetuksen oppilaille maksuttomat aamupalat kouluissa.

”Tutkimukset ovat osoittaneet yhteyden terveellisen aamupalan ja koulumenestyksen välillä, mutta kaikissa kodeissa ei ole samanlaisia edellytyksiä huolehtia ravitsevasta aamiaisesta”, Gran perustelee ehdotustaan. Hän viittaa myös THL:n kouluterveyskyselyyn, jonka mukaan peruskouluikäisistä huomattava osa ei syö aamiaista kaikkina arkiaamuina.

Teemu Köppä (vihr) esittää, että kaupunki purkaa yhteistyösopimuksen Poker run -tapahtuman järjestäjän kanssa. ”Melua ja saasteita tuottava, luonnon rauhaa rikkova ja Hinku-tavoitteiden vastainen tapahtuma ei ole tätä päivää. Suotavaa olisi, että kaupungin imagoa pyrittäisiin suuntaamaan erilaiseksi kuin mitä tämä tapahtuma edustaa”, Köppä perustelee aloitettaan.

Hangossa on hänen mukaansa kesällä muutenkin tarpeeksi elämää, joten tapahtuman lopettaminen ei koettelisi yrittäjiäkään. Köpän mukaan tapahtuman turvallisuuspuutteista saatiin valitettava esimerkki viime kesänä. Hän toteaa, että turvallisuusvaatimukset olisivat erilaiset, jos kyseessä olisi kilpailu. Aloitteen on allekirjoittanut hänen lisäkseen kuusi kaupunginvaltuutettua.

Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ