Etelä-Uusimaa

Valtiolta 650.000 euroa pyörätiehen Karjaalta Tammisaareen


Valtatien 25 vaarallinen risteys saadaan poistettua pyörätiehankkeen yhteydessä uusilla liittymäjärjestelyillä.

Raaseporin kaupunki on saanut suunnitteilla olevalle pyörätiehankkeelle Karjaan ja Tammisaaren välille täydet 650.000 euroa valtionapua kävelyn ja pyöräilyn edistämisen investointitukena.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 1,3 miljoonaa euroa.

Kaupunki rakentaa valtatien 25 pohjoispuolelle 5,5 kilometrin pituisen valaistun pyörä- ja kävelytien. Asvaltoitu väylä tulee kulkemaan Karjaan Tammisaarentieltä Tammisaaren Langansböleen.

-Hanke sisältää kevyen liikenteen alikulkusillan Horsbäckin kohdalle. Hankkeessa poistetaan myös Kodin tavaratalon vaarallinen risteys valtatieltä 25, yhdyskuntatekniikan päällikkö Piia Nordström kertoo. Alueelle tehdään pyörätiehankkeen yhteydessä uusi liittymäjärjestely.

Uuden väylän linjaus kulkee koko matkalla harjumaalla ja osittain jo olemassa olevilla metsätiepohjilla, mikä alentaa rakentamiskustannuksia. Väylän alkuosa Kodin tavaratalolle saakka rakennetaan valtatien 25 Tammisaari-Karjaa ohituskaistapari -tiesuunnitelman mukaisesti ja edelleen tiesuunnitelmaa mukaillen yritystonttialueille.

Työt alkavat jo tänä vuonna ja hanke valmistuu vuonna 2022.

-Tässä on merkittävää ja ainutlaatuista maanomistajien tuki hankkeelle. Alue on lähes kokonaan yksityisomistuksessa. Alueen maanomistajat tukevat hanketta siten, että he ovat antaneet kaupungille luvan pyörätien rakentamiseen ilman korvausta, Nordström kiittää.

Karttakuvassa sinisellä uusi tieyhteys Tammisaarentieltä Kodin tavarataloon.
Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ