Etelä-Uusimaa

Raaseporin konsernihallinnossa karsitaan kaikesta mahdollisesta


Kaupunginhallitus on hyväksynyt konsernihallinnon talousarvioehdotuksen vuodelle 2021. Asia palautettiin vielä odottamaan lopullista päätöstä, jonka on määrä syntyä tulevana maanantaina koko kaupunkia koskevan talousarvioehdotuksen yhteydessä.

Ehdotetut toimenpiteet tuovat konsernipalveluihin toimintakuluihin ensi vuonna noin miljoonan euron säästön. Henkilöstökulujen osuus tästä on 335.000 euroa.

Konsernihallinnon toimintakate on kuluvana vuonna liki 10 miljoonaa ja ensi vuonna ehdotuksen mukaan noin 7,9 miljoonaa euroa. Myös konsernihallinnon talousarvio käsitellään valtuustossa osana koko kaupungin talousarviota.

Tavoitteet ja todellisuus?

Toiminnan tavoitteiksi ja painopisteiksi mainitaan mm. joukkoliikenteen kehittäminen ja joukkoliikenteen palveluselvitys sekä selvitys tulevista lippujärjestelmistä. ”Toiminnan tavoitteena on kehittää joukkoliikennettä siten, että kaupunki on houkutteleva asuinpaikka myös heille, joilla ei ole omaa autoa”, tavoitteissa mainitaan.

Talousarvioehdotuksessa esitetään silti, että joukkoliikenteestä säästetään ensi vuonna 155.000 euroa ja jatkossa 275.000 euroa vuodessa. Junamatkojen työmatkalipun poistaminen säästäisi kaupungin menoissa 40.000 ja paikallisliikenteen lipputuen poistaminen 46.000 euroa. Kyläbussiliikenne aiotaan lakkauttaa heinäkuun alussa ja tällä säästettäisiin 75.000 euroa.

Ehdotuksen mukaan kaupunki luopuu myös ostamastaan iltajunavuorosta ja aamujunavuorosta Helsinkiin ensi vuonna. Säästö olisi 200.000 euroa. Kaupungin mukaan aamu- ja iltajunaa käyttää keskimäärin vain 16 henkilöä, ja vuorot voidaan korvata Hangon ja Inkoon kanssa yhdessä hankittavalla linja-autovuorolla.

Ehdotuksen perusteena on mm. se, että Raaseporin hankkima aamujunavuoro lähtee Karjaalta ennen kuutta ja VR:n ensimmäinen normaalivuoro puoli seitsemän aikaan. Saapumisajassa Helsinkiin on noin puolen tunnin ero.

Junalipputuen poistamisen perusteena on se, että käyttöä ja hakemuksia on huomattavasti aikaisempaa vähemmän, mutta tässäkään ei mainita koronan vaikutusta kuluvana vuonna, vaan VR:n todetaan laskeneen junalippujen hintoja.

Linja-autolippujen hintojen nousu voi johtaa linja-auton käytön vähenemiseen. Asian valmistelussa todetaan myös, että useimmilla seutukaupungeilla on lipputuki matkustajien lippujen hintojen pitämiseksi kohtuullisena, mutta tässä Raasepori aikoo siis poiketa valtavirrasta.

Tarjoiluista kesätöihin

Kahvitarjoilu ehdotetaan lopetettavaksi konsernihallintoon kuuluvissa kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä muiden toimielinten kokouksissa. Tällä säästettäisiin 13.400 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että valtuuston kokousten televisiointi lopetetaan. Tämä säästäisi 12.000 euroa.

Kulujen vähentämiseksi ehdotetaan, että kokouksia pidetään vähemmän sekä kaupunkikehitysjaoston ja hankintajohtokunnan lakkauttamista. Tämän arvioidaan tuovan 78.000 euron säästöt. Yhdistysavustuksia, vuokratukia ja muita avustuksia vähennetään 95.500 euroa. Tämä tarkoittaa, että yhdistysten on panostettava omaan varainhankintaan. Kulttuuritoiminnan avustuksia aiotaan vähentää kolmanneksella, mikä vastaa 49.000 euroa.

Vuoden 2021 aikana kesätyöntekijöiden määrä puolittuu (50 nuorta) ja henkilöstöosastolle budjetoitu oppisopimusoppilaiden määräraha poistetaan. Tämä tuo noin 230.000 euron säästöt.

Konsernihallinnon kaikki avustukset vähenisivät kuluvan vuoden 1,4 miljoonasta noin 960.000 euroon ensi vuonna. Ostopalvelut lisääntyisivät noin 230.000 eurolla, vastaavasti henkilöstökulut alenisivat 255.000 eurolla.

IT-osastolla aiotaan karsia leasing-kustannuksia 85.000 eurolla. Osastolla karsitaan myös 42.500 euroa henkilöstömenoista. Talousosaston osuus vuoden 2021 säästötavoitteesta on 42.500 euroa mm. vähentämällä henkilöstökustannuksia. Työterveyshuollon palveluja aiotaan vähentää 25.000 eurolla ja henkilöstön joulujuhlan lakkauttamisella säästetään saman verran. Yhdistysten ja yritysten kanssa ei tehtäisi enää sponsorointisopimuksia.

Novago Yrityskehitys Oy:n jäsenmaksuista aiotaan nipistää 62.000 euroa ja C-Fiber Hanko Oy:n maksuosuudesta leikataan 30.000 euroa ensi vuonna. Feelit- ja Muuvit-työhyvinvointiohjelmien lakkauttamisella säästettäisiin 35.000 euroa.

Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ