Etelä-Uusimaa

Länsi-Uudenmaan tarve viidenneksen keskitasoa pienempi, menot 11 prosenttia korkeammat


Vuonna 2018 kunnilta kului keskimäärin 3.188 euroa asukasta kohti sote-palvelujen järjestämiseen. Vähiten käytti Liminka (2.218) ja eniten Salla (5.849).
Länsi-Uudellamaalla sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot olivat 2.754 euroa (indeksi 86). Tarvekerroin oli 0,78. Alueen palvelutarve oli 22 prosenttia maan keskitasoa pienempi. Länsi-Uudenmaan tarvevakioitujen sote-menojen indeksi oli kuitenkin 111, eli menot olivat 11 prosenttia korkeammat kuin maassa keskimäärin.

Lue lisää näköislehdestä

Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ