Etelä-Uusimaa
Lue torstain näköislehti maksutta

Klinkbackan puolustajat arvostelevat valmistelua


”Koulun lakkautusehdotuksessa kaikki luvut pielessä”

Sivistystoimen valmistelemassa Klinkbackan koulun lakkautusehdotuksessa on kaikki luvut pielessä, ja niin ollen virheet toistuvat myös julkisuudessa, koulun puolustajat kirjoittavat Facebook-ryhmässään.

Pelastetaan Klinkbackan koulu-ryhmän mukaan lakkautusehdotuksessa on väärin Klinkbackan oppilasmäärä, joka on esitetty todellista pienempänä, ja myös tulevien vuosien oppilasmääräennusteet on laskettu alakanttiin. Koulussa on tällä hetkellä 36 oppilasta, kun päätöksentekoelimille oppilasmäärän ilmoitetaan olevan 32. Klinkbackassa aloitti kuluneena lukuvuonna neljä uutta oppilasta, kaikki Raaseporin ulkopuolelta.

-Ja uusien ekaluokkalaisten määrähän riippuu paljolti siitä, onko koulu lakkautusuhan alla vai ei. Vuosina 2016 ja 2017 Klinkbackassa aloittaneita oppilaita oli vähän. Kun koulurauha saatiin hetkeksi turvattua, määrä jopa kaksin- tai kolminkertaistui, koulun puolustajien joukkoon kuuluva Markus Paloheimo sanoo. Klinkbackan oppilasmäärän ennustetaan nousevan 40:een lukuvuonna 2023-2024, sen jälkeen suunta olisi laskeva.

Vuoropuhelua ei käydä

Kiilan koulun tulevat luokkakoot on laskettu Klinkbacka-ryhmän mukaan alakanttiin tilanteessa, jossa oppilaat siirrettäisiin Karjaalle. Pielessä on esimerkiksi myös etäisyys Kiilaan, joka on esitetty todellista lyhyempänä ja linnuntietä (4,5 kilometriä), kun lyhimmät reitit ovat 5,4 (kävellen) ja 6,7 kilometriä (autolla).

”Muita lukuja esityksestä ei sitten löydykään, joten onnistumisprosentti ei ole kummoinen, vaikka kaikki tiedot olisivat saatavilla hyvin kohtuullisella vaivannäöllä”, ryhmä arvostelee valmistelua, jossa on sen mukaan ollut useita epäkohtia ja virheitäkin.

-Päättäjille on ehdotettu koulun käyttöä väistötilana tai vaativan erityistason opetuksessa. Myös markkinointiyhteistyötä on esitetty. Mitään vuoropuhelua ei synny, aivan kuin asiat olisi päätetty jo etukäteen ja kuulemistilaisuudet vain teatteria. Ihmiset ovat turhautuneita, ja tämä tietysti näkyy myös sosiaalisen median kommenteissa. Molemminpuolisen ajan ja energian voisi mieluummin käyttää siihen, että yhdessä kehitetään kaupunkia, Paloheimo toivoo.

Perehtyminen vajavaista

Lakkautussuunnitelman tukena oleva, Raaseporin kaupungin konsultilla teettämä palveluverkkoselvitys tehtiin Klinkbackan osalta vanhentuneiden pohjapiirustusten perusteella. Kyse on koulun ullakkokerroksen korjaussuunnitelmasta, jota ei koskaan toteutettu.

”Palveluverkkoselvityksen esittämä Klinkbackan täyttöaste on laskettu olettaen, että koulurakennuksen rakentamattoman, kylmän vintin tulisi olla täynnä lapsia, jotta koulurakennusta käytettäisiin tehokkaasti”, kouluryhmässä oikaistaan.

Tämän kohdan sivistystoimi tosin korjasi myöhemmin. Paloheimon mukaan on kuitenkin ilmeistä, että koulua on arvioitu ilman, että paikan päällä on käyty.

-Laskelmissa esiintyneet väärät lukuarvot, asiavirheet ja tunnuslukujen epämääräisyys vahvistavat epäilyksiäni siitä, että asiaan ei ole ehditty tai haluttu kunnolla perehtyä. Ja henkilöstökustannuksista voidaan todeta, että kukaan koulun henkilökunnasta ei ole töissä määräaikaisella työsopimuksella toisin kuin selvityksessä esitetään, Paloheimo sanoo.

Kiila pakataan täyteen

Kaupungin tilaaman palveluverkkoselvityksen mukaan Klinkbackan koulun tehokkuusluokitus on erinomainen. Paloheimo ihmettelee, miten tämä on tässä tapauksessa negatiivinen asia.

-Itseäni harmittaa erityisesti se, että nyt esitetyn suunnitelman toteutuessa Kiilan koulu olisi aivan täyteen pakattu ja se olisi samalla ainoa suomenkielinen koulu Karjaan alueella, mikä saattaa muodostua jossain vaiheessa kasvun esteeksi. Mielestäni tässä pitäisi katsoa, miten koronavirus ja etätyön yleistyminen muuttavat ihmisten halua muuttaa pois kasvukeskuksista, hän sanoo.

Hänen mielestään tämä olisi yrittämisen arvoista verrattuna nyt esitettyyn noin 210.000 euron säästöön. Kaupungin esittämä säästösumma on yli kaksinkertainen, koska mukaan on laskettu myös sisäinen vuokra, joka ei kuitenkaan ole todellista säästöä, vaan sisäisiä siirtoja.

Paloheimo viittaa myös muutaman vuoden takaisiin tapahtumiin, jolloin voimakas vastarinta esti Snappertuna skolan ja Västerby skolan lakkautukset.

-Kaupungin virkamiehetkin voivat todeta, että ratkaisu oli oikea, sillä Snappertunan sulkeminen ei ole taloudellisesti kannattavaa ja Västerbyn oppilaat eivät mahtuisi Österby skola-kouluun. Klinkbackan lakkauttamisen perusteet eivät kuitenkaan ole tälläkään kertaa yhtään vakaammalla pohjalla, hän sanoo.

Vaikutukset unohdettu

Lasten ja perheiden kannalta surullisimpana pidetään sitä, ettei Klinkbackan lakkauttamissuunnitelmasta ole tehty lapsen oikeuksien yleissopimuksen edellyttämää lapsivaikutusten arviointia, eikä päätöksen kokonaisvaltaisia vaikutuksia ole edes mainittu koulun lakkautusehdotuksessa. Kaupungin laillisen velvoitteen todetaankin jääneen Klinkbackan koti- ja kouluyhdistyksen paikattavaksi.

”Yhdellä oppilaille järjestetyllä työpajalla, jossa kerrottiin heidän koulunsa sulkemisesta, ei voida hyvällä tahdollakaan pitää lapsivaikutusten arvioinnin velvoitteen täyttyneen”, koulun puolustajat arvostelevat. Lisäksi mainitaan, että useampikin vanhempi epäilee, että oma lapsi ei välttämättä pärjää isommassa koulussa ilman erityistä tukea. Kouluaktiivien mukaan useampikin perhe on hakeutunut Klinkbackan kouluun juuri siksi, että lapsella on ollut vaikea sopeutua isompaan kouluun.

Ryhmä toteaa, että Klinkbackan koulun lakkauttamista kannattavaa Raaseporin kaupunginhallitusta ”ei näytä kylmäävän päättää virheellisillä perusteilla ja valmistelulla, jossa lapset on unohdettu”. Kaupunginvaltuuston toivotaan suhtautuvan asiaan toisin kesäkuun 8. päivänä.

Säästöistä laskelmia

Sivistystoimen mukaan kolmen luokanopettajan siirto muihin kouluihin antaa noin 210.000 euron vuosittaisen säästön henkilöstökustannuksissa. Perusteena on se, että luokanopettajan virkoja vapautuu vuosittain eläköitymisten ja irtisanoutumisten vuoksi, ja opettajien virat on budjetoitu muiden koulujen määrärahoihin.

Sisäisiä vuokria säästyisi 236.000 euroa, jolloin lakkauttaminen säästäisi kaupungin laskelmien mukaan 437.000 euroa vuodessa.

Klinkbackan koulun oppilaaksiottoalueeseen kuuluvien oppilaiden koulumatkat eivät sivistystoimen mukaan pitenisi merkittävästi. ”Kaupungin hankkimat reitit kulkevat jo alueella, ja tilausliikenteeseen mahtuu enemmän oppilaita. Reitit vaativat vain vähän muutoksia, eikä niistä aiheudu ylimääräisiä kilometrejä, vaan ne päinvastoin lyhenevät muutamalla kilometrillä”, valmistelussa perustellaan. Koulun puolustajat haluaisivat nähdä laskelman väitteen tueksi.

Kaupunginhallitus päätti edellisessä kokouksessaan myös, että kaupunki selvittää Tako ry:n aloitteen Kirkonkylän koulun ja Fiskarin koulun yhdistämisestä niin, että suomenkielinen alakouluopetus Pohjan alueella keskitettäisiin Fiskariin. Yhdistyksen suunnitelmissa on myös uusi lastenkulttuurikeskus.

Kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaan Bromarv skola suljetaan, kun koulun oppilasmäärä on kahtena peräkkäisenä vuonna 15 tai vähemmän. Snappertuna skolan raja on 20. Lisäksi Västerby skola ehdotetaan suljettavaksi, kun oppilaat mahtuvat Österbyn kouluun. Klinkbackan kohdalla vastaavaan joustoon ei ole kuitenkaan ollut halua.

Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ