Etelä-Uusimaa
Lue sunnuntain näköislehti maksutta

Uudenmaan eristys päättyi


Hallitus linjasi neuvottelussaan tiistaina Uudenmaan liikkumisrajoituksen kumoamisesta välittömästi. Hallitus antoi asetuksen liikkumisrajoitusten kumoamisesta keskiviikkona valtioneuvoston yleisistunnossa, ja kumoaminen tuli voimaan välittömästi istunnon jälkeen. Liikkumisrajoituksen oli määrä olla voimassa kuluvan viikon sunnuntaihin.

Tilapäisten liikkumisrajoitusten jatkamiselle ei katsottu kuitenkaan enää olevan oikeudellisia perusteita. Valmiuslain 118 pykälän valtuuksia voidaan käyttää vain, jos se on välttämätöntä. Hallitus nojaa kumoamispäätöksessään sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvioihin epidemiatilanteesta.

Kun liikkumisrajoitukset astuivat voimaan 28. maaliskuuta, koronavirustartunnat lisääntyivät Uudellamaalla selvästi muuta maata nopeammin. Tällä hetkellä Uudellamaalla on edelleen selvästi eniten tautitapauksia, mutta ero muuhun maahan on jo supistunut, maakunnan eristämisen lopettamista perustellaan.

Tautitapausten kuntakohtaiset erot ovat myös varsin suuria, eivätkä ne erityisesti heijasta maakuntien rajoja. Viimeisen viikon aikana tautitapausten määrä on ollut joissain sairaanhoitopiireissä suhteellisesti yhtä suurta tai suurempaa kuin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

Hallitus kuitenkin suosittelee välttämään edelleen kaikkea tarpeetonta matkustamista, kuten vapaa-ajan matkustamista, myös kotimaassa. Myös muita toimenpiteitä ja rajoituksia epidemian rajoittamiseksi ja väestön suojelemiseksi tulee jatkaa ja noudattaa.

Raaseporissa oli keskiviikkona 16 vahvistettua koronavirustapausta. Alle viiden tapauksen kuntia ei tilastoida kuntakartalle, ja Hanko ja Inkoo eivät ole mukana siinä edelleenkään.

Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ