Kulku ratapihan yli uudella sillalla


Karjaan uusi silta käyttöön

Kevyen liikenteen kulkijat ovat päässeet Karjaan uudelle sillalle. Ratapihan ylittävä väliaikainen puurakenteinen kevyen liikenteen silta on suljettu, ja sen purkutöiden on määrä alkaa lähipäivinä. Silta on osittain työmaa-aluetta, sillä hissitorneja ei ole liitetty uuteen siltaan, ja hissien puolella kulkeva varsinainen kevyen liikenteen väylä ei ole vielä käytössä. Urakan on määrä valmistua marraskuun loppuun mennessä, jolloin silta avataan myös kaksisuuntaiselle ajoneuvoliikenteelle. Eläinaiheinen ”Matkaajat” -maalaus on jo valmistunut kaupungin puoleiseen muuriin.