Etelä-Uusimaa
Lue torstain näköislehti maksutta

Balticconnector-putkeen pantiin kaasua, koekäyttö alkoi


Inkoosta Paldiskiin kulkeva meriputki valmistui elokuun alussa. Maaputki on täytetty jo kaasulla, mikä aiheuttaa rajoituksia työskentelyyn putkilinjan läheisyydessä. Kaasun siirto Suomen ja Viron välillä alkaa vuoden 2020 alusta.

Balticconnector-hankkeen maaputki on täytetty maakaasulla putken ja kompressoriaseman koekäyttöä varten. Tätä ennen putkilinja on hitsattu, tarkastettu, testattu, merkitty maastoon ja liitetty Suomen maakaasun siirtoverkkoon.
Maaputken täyttö kaasulla vaikuttaa mm. maanomistajien työskentelyyn putkilinjan välittömässä läheisyydessä, yhtiö muistuttaa. Kaivuutöitä saa tehdä alle viiden metrin päässä putkilinjasta ainoastaan luvalla.
Maakaasuputkea valvotaan etänä Gasum Oy:n keskusvalvomosta, josta valvotaan myös Suomen nykyistä maakaasun siirtoverkkoa. Maastossa olevissa merkintäpylväisiin on merkitty keskusvalvomon puhelinnumero, josta voi tiedustella lisätietoa ja tarkempaa putken sijaintia.
Putkilinjalla liikkumiseen ja peltotöihin putken kaasutäytöllä ei ole vaikutusta, joten aluetta voidaan käyttää normaalisti. Lisätietoa säädöksistä ulkopuolisten työskentelystä maakaasuputken läheisyydestä löytyy maakaasuasetuksesta.

Käyttöön vuoden lopussa

Suurhankkeen viidestä työmaasta valmistui ensimmäisenä Suomenlahden alittava, noin 80 kilometrin pituinen kaksisuuntainen meriputki Inkoosta Paldiskiin elokuun alussa. Merenpohjaan asennettu betonipäällysteinen putki on peitetty paikoittain kivilouhoksella. Meriputki kuivattiin ja tyhjennettiin koeponnistuksen jälkeen kaasun siirtämistä varten. Putken suunniteltu käyttöikä on 50 vuotta.
Meriputki valmistui aikataulussaan, mikä on yhtiön mukaan erinomainen esimerkki hyvästä yhteistyöstä kaikkien osapuolten kesken. Projektijohtaja Tom Främling antaa erityiskiitoksen työmaan lähellä asuville naapureille.
Meriputken valmistuminen oli projektin tärkeimpiä etappeja. Myös maaputken rakennustyöt ovat edenneet yhtiön mukaan aikataulussaan ja seuraavaksi voidaan aloittaa maakaasuputken ja kompressoriaseman koekäyttö. Kaasuputki on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2019 loppuun mennessä.
Balticconnector yhdistää Suomen ja Viron kaasuinfrastruktuurit ja mahdollistaa maiden kaasumarkkinoiden avaamisen. Baltic Connector Oy on vuonna 2015 perustettu valtionyhtiö, joka toteuttaa Suomen osuuden Suomen ja Viron välille rakennettavasta Balticconnector-kaasuputkesta. Hanke on 75-prosenttisesti EU:n rahoittama.

Etelä-Uusimaa

ILMAINEN
NÄYTÄ